Responsabili mastere

Maria Roth
Profesor Doctor Universitar
Responsabil de masterul: Masterat European în Drepturile Copilului (ASLR)
Denizia Gal
Conferentiar Doctor Universitar
Responsabil de masterul: Gerontologie socială (ASLR)
Nicoleta Neamţu
Conferentiar Doctor Universitar
Responsabil de masterul: Managementul serviciilor sociale
Sorina Poledna
Conferentiar Doctor Universitar
Responsabil de masterul: Asistenţa socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere (ASLR)
Enikő Albert-Lőrincz
Profesor Doctor Universitar
Responsabil de masterul: Asistenţă socială pentru sănătate mentală
Andrea Müller-Fabian
Conferentiar Doctor Universitar
Responsabil de masterul: Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale (ASLR)
Valér Veres
Conferentiar Doctor Universitar
Responsabil de masterul: Managementul resurselor umane și sociologia organizațiilor (SLM)
Dénes Kiss
Lector Doctor Universitar
Responsabil de masterul: Sociologie aplicată în dezvoltarea locală (SLM)
Dan Chiribucă
Profesor Doctor Universitar
Responsabil de masterul: Comunicare, societate și mass media (SLR)
Mircea Comşa
Profesor Doctor Universitar
Responsabil de masterul: Managementul strategic al resurselor umane (SLR)
Marius Lazăr
Conferentiar Doctor Universitar
Responsabil de masterul: Antropologie aplicată (SLR)
Norbert Petrovici
Conferentiar Doctor Universitar
Responsabil de masterul: Analiza Datelor Complexe (SLR)