NOUTĂŢI  
La Cluj-Napoca va avea loc în perioada 13 - 15 Mai 2010 conferinţa internaţională Social Ecology of School Success: Implications for Policy and Practice. [vezi detalii...]
PREZENTARE PROIECT  
DIAGNOSTICUL SOCIAL AL PERFORMANŢEI ŞCOLARE PRIN SCALA SOCIALĂ A SUCCESULUI ŞCOLAR * (SSSS) ŞI PROIECTAREA UNOR METODE DE INTERVENŢIE VALIDATE PRIN CERCETARE

Scopul proiectului este evaluarea şi găsirea unor modalităţi eficiente de a evalua şi de a influenţa aspectele sociale ale succesului şcolar. Scopul ştiinţific al proiectului este studiul factorilor sociali ai succesului şcolar şi dezvoltarea practicilor de intervenţie socială bazate pe dovezi. Scopul pragmatic este construirea unei logistici de evaluare comprehensive, care să poată fi urmată de intervenţii validate ştiinţific şi de politici educaţionale ţintite pe problemele diagnosticate. Scopul final este încorporarea SSSS în politicile educaţionale la nivel naţional, ca un procedeu de evaluare a situaţiilor de risc şcolar, instrumental în formularea obiectivelor de reducere a factorilor cu influenţă negativă asupra succesului şcolar şi de evaluare a progresului şcolilor.

Considerăm că cercetarea va răspunde nevoii de evaluare a şcolilor din România din punctul de vedere al suportului parental, colegial şi al cadrelor didactice, violenţa din familie, şcoală şi comunitate, alţi factori de risc din familie, consumul de alcool, droguri şi conflictele interetnice.

Proiectul este constituit în urma unui parteneriat între Universitatea Babeş-Bolyai, coodonator proiect şi Universitatea de Vest, Timişoara - Centrul pentru Studierea relaţiilor părinti-copii (CICOP); Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu; Universitatea din Piteşti; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca, Departamentul de Psihiatrie Pediatrică; Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR); "Mişcarea Angajament Civic" (CEMO). Pentru realizarea proiectului vom beneficia de sprijinul următoarelor instituţii: School of Social Work, Universitatea North Carolina la Chapel Hill, SUA în calitate de consultant şi Universitatea din Oxford, Departamentul de Politici Sociale.


* Proiectul face parte din Programul 4 – Parteneriate în domeniile prioritare, lansat de Centrul Naţional de Management Programe, finanţat prin contractul nr. 91-063 /18.09.2007 de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în cadrul Programului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare (PNCDI II). Autoritatea contractanta este Centrul Naţional de Management Programe iar contractorul principal este Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca.