Susţinere licenţă – asistenţă socială, iulie 2018

Publicat in rest

5 iulie 2018 – sala 314 – Comisia de licenţă 1

Nr.
crt.
Numele şi prenumele absolventului Titlul lucrării de licență Numele coordonatorului ştiinţific ORA
1 ANDACI ȘT. KRISZTINA Stigmatizare și autostigmatizare în rândul persoanelor cu probleme de sănătate mintală Conf. dr. Iovu Mihai-Bogdan 9.00
2 BOCOȘ I. ADINA – GABRIELA Calitatea vieții vârstnicilor din centrele de îngrijire rezidențiale Conf. dr Iovu Mihai-Bogdan 9.15
3 BOGDANOV A. IULIA Construcția socială a vârstnicului instituționalizat Conf. dr. Iovu Mihai-Bogdan 9.30
4 BUCUR A. MIRIAM – ROXANA Abandonul copilului și implicațiile sale asupra dezvoltării copilului Conf. dr Iovu Mihai-Bogdan 9.45
5 DANCS V. CORINA-ANCUŢA Bulling-ul- un fenomen actual Conf. dr Iovu Mihai-Bogdan 10.00
6 GUȚU C.M. RĂZVAN Cunoștințe și atitudini ale elevilor de liceu față de depresie Conf. dr Iovu Mihai-Bogdan 10.15
7 HOSU A. ANDREEA Discriminarea privită prin ochii copiilor Conf. dr Iovu Mihai-Bogdan 10.30
8 PUNKOSTI ZS. ZSOLT Explorarea fenomenului cyberbullying în rândul liceenilor Conf. dr Iovu Mihai-Bogdan 10.45
9 SZANTAI-TOTH G. MADALINA – OLGA Importanța comunicării mamă-copil în vedera funcționării familiei Conf. dr Iovu Mihai-Bogdan 11.00
10 VEGH E. ALBERT Problemele cu care se confruntă adolescenții cu părinți plecați la muncă în străinătate Conf. dr Iovu Mihai-Bogdan 11.15
11 FLORESCU ANDREEA-SORINA-MARIA Măsuri de reinserție socială a persoanelor adulte fără adăpost Conf. dr Iovu Mihai-Bogdan 11.30
12 DEAC LUCIA-DANIELA Dezvoltarea abilităților de viață independentă la adolescenții plasați în unitățile de tip familial Conf. dr Nicoleta Neamțu 11.45
13 MUREȘAN OCTAVIA-LAURA Succes și eșec în integrarea socio-profesională a tinerilor proveniți din centre de plasament Conf. dr Nicoleta Neamțu 12.00
14 ȘUTEU LILIANA-CECILIA Stiluri de comunicare și soluționare a conflictelor interpersonale la copiii plasați în case de tip familial – analiză și intervenție socială Conf. dr Nicoleta Neamțu 12.15
15 BALAZS M. CSILLA – TIMEA Nevoi psiho-sociale ale vârstnicilor din două centre rezidențiale ale Diakoniei Lector dr Faludi Cristina 12.30
16 COTLEȚ V. DIANA Nevoile persoanelor cu boli cronice progresive Lector dr Faludi Cristina 12.45
17 GHIBAN G.G. IONIȚA – MIHAELA Singurătatea și starea de sănătate a vârstnicilor de la Fundația pentru Îngrijirea Vârstnicului- comparație între beneficiarii centrului de zi și cei care primesc îngrijire la domiciliu Lector dr Faludi Cristina 13.00
18 GORGAN B.A. LARISA – NICOLETA Nevoi ale vârstnicilor fără adăpost din cadrul Centrului Social de Urgență Cluj-Napoca Lector dr Faludi Cristina 13.15
19 HONCERIU C. GEORGIANA Nevoile vârstnicilor din satul Maghera Lector dr Faludi Cristina 13.30
20 NANDREA I. DIANA – ELENA Reintegrarea socio-profesională a tinerilor provenind din centrele de plasament rezidenți ai centrului social de urgență pentru persoanele fără adăpost din Cluj-Napoca Lector dr Faludi Cristina 13.45
21 PANĂ D. DORIS – REBECA Reducerea violenței și rezolvarea conflictelor în rândul copiilor de vârstă școlară mică Lector dr Faludi Cristina 14.00
22 SIMION I. MIHAELA – GABRIELA Consilierea educațională și vocațională Lector dr Faludi Cristina 14.15
23 BĂLUȚOIU CRINA-MARIA Dezvoltarea trăsăturilor de personalitate prin artele marțiale la copiii de vârstă școlară mică Lector dr Faludi Cristina 14.30

5 iulie 2018 –  sala 306 – Comisia de licenţă 2

Nr. crt. Numele şi prenumele absolventului Titlul lucrării de licenţă Numele coordonatorului ştiinţific ORA
1 BODEA D.G. DANIELA – OFELIA Linii de terapie în dependența de droguri din România Conf. dr Poledna Sorina 9.00
2 BUTA O.R. CRISTINA – ȘTEFANA Devianța școlară în rândul elevilor din mediul rural Conf. dr Poledna Sorina 9.15
3 CHIRICA N. OLGA Managementul de caz în asistența socială și în probațiune. O analiză comparativă Conf. dr Poledna Sorina 9.30
4 HANG GH. ANDREI – GHEORGHE Bullying-ul în școli, o analiză din perspectiva asistenței sociale Conf. dr Poledna Sorina 9.45
5 MAN P.R. PATRICIA – EMANUELA Rolul programelor de reintegrare socială a infractorilor, derulate în cadrul Serviciului de probațiune Conf. dr Poledna Sorina 10.00
6 MONU F.D. IUSTINA – GEORGIANA Impactul pedepsei privative de libertate asupra legăturii deținutului cu familia și copiii Conf. dr Poledna Sorina 10.15
7 NEDELA S. RAUL – IOAN Supravegherea și asistarea minorilor eliberați condiționat Conf. dr Poledna Sorina 10.30
8 RUS D. DANA Presiunea grupului de egali-factor de risc infracțional. O analiză în cazul minorilor aflați în supraveghere Serviciului de probațiune Cluj Conf. dr Poledna Sorina 10.45
9 SUCALĂ SORINA-MARIA Intervenția în familiile din mediul rural aflate în situații de criză Conf. dr Poledna Sorina 11.00
10 COSTIN DENISA-ANDREEA Interdicția judecătorească – măsură de protecție a persoanelor vârstnice cu boală Alzheimer Conf. dr Denizia Gal 11.15
11 BOLOG MIHAELA-DANIELA Ameliorarea procesului de adaptare școlară a copiilor proveniți din medii defavorizate Conf. dr Denizia Gal 11.30
12 GAL ȘT. XENIA Formarea personalului de îngrijire în vederea optimizării interacțiunii cu persoane vârstnice instituționalizate cu demență Conf. dr Denizia Gal 11.45
13 GRIJAC MIROSLAVA Influența alcoolicului asupra familiei și influența familiei asupra alcoolicului Lector dr Eugen Băican 12.00
14 ATUDOSIE CORNELIA-CRISTINA Competențe sociale la copiii și tinerii supradotați Lector dr Eugen Băican 12.15
15 CĂRTUȚĂ GABRIELA-DIDICA Dependența de iubire Lector dr Eugen Băican 12.30
16 IGNAT ANA Siminuarea stigmatizării, marginalizării și excluderii sociale la persoanele cu probleme de sănătate Lector dr Eugen Băican 12.45
17 PERȘA ANCUȚA-CORINA Comportament sexual la persoanele afectate de leziune medulară Lector dr Eugen Băican 13.00
18 MORARI I. ALINA Modelul psihosomatic în terapia alcoolismului și a dependenței de droguri Lector dr Eugen Băican 13.15
19 OLVEDI D. LINDA – DELIA Consumul de materiale pornografice și cum afectează acesta calitatea vieții romantice în adolescența târzie Lector dr Eugen Băican 13.30
20 SUCIU I.F. IOANA ROXANA Consumul de alcool și alcoolismul la femei Lector dr Eugen Băican 13.45
21 FARCAȘ C. EMANUELA Asistența socială în îngrijirea paleativă. Relația dintre beneficiar-familie Lector dr Pop Florina Cosmina 14.00
22 HÎRBEA V. CLAUDIA – CORNELIA Situația școlară a copiilor romi. Rolul programelor de sprijin educațional în îmbunătățirea participării școlare Lector dr Pop Florina Cosmina 14.15
23 POPA I. VICTORIA Integrarea socială a copiilor romi din Pata Rât Lector dr Pop Florina Cosmina 14.30
24 CRIȘAN F.N. NAOMI – ANCUȚA Relația pacient-personal în instituțiile de îngrijire paleativă Lector dr Pop Florina Cosmina 14.45

5 iulie 2018 –  sala 317 – Comisia de licență 3

Nr. crt. Numele şi prenumele absolventului Titlul lucrării de licenţă Numele coordonatorului ştiinţific Ora
1 STOCHIOIU C. OVIDIU Impactul consumului, abuzului și dependenței de alcool în familie Prof. univ. dr. Simona Rodat 9.00
2 BARBU C. DANIEL Fenomenul persoanelor rămase fără adăpost în contextul integrării sociale Lect. univ. dr. Daniel Duță 9.15
3 IVAN C. ALEXANDRU Factori care influențează abandonul școlar în rândul fetelor rome din satul Mărginenii de Jos, județul Prahova Lect. univ. dr. Flavia Cracană-Iosub 9.30
4 POPOVICI (LUPU) R.V. ALINA MIHAELA Reintegrarea în familia biologică a copiilor din sistemul de protecție a copilului Lect. univ. dr. Flavia Cracană-Iosub 9.45
5 PUȚUREANU (DAN) D.C.CLAUDIA DANIELA Integrarea socială a persoanelor cu deficiență de vedere din Râmnicu Vâlcea Lect. univ. dr. Flavia Cracană-Iosub 10.00
6 SĂVESCU D. DANIELA EMANUELA Istoria de atașament a mamelor aflate în situații de abuz și impactul ei asupra rezilienței acestora Lect. univ. dr. Zenobia Niculiță 10.15
7 CORDOȘ DORINA Implicarea asistentului social în activitățile de tip ,,Școala Părinților „ Conf dr Baciu Ana-Cristina 10.30
8 ZANFIRACHE ANA Rolul asistenței sociale în îngrijirile paliative.Studiu aplicativ – Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie Cluj-Napoca Conf dr Baciu Ana-Cristina 10.45
9 HUȚAN D. DANIELA – DEBORA Calitatea vieții vârstnicilor instituționalizați Conf dr Baciu Ana-Cristina 11.00
10 MIHALI V. BIANCA Dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale copiilor din case de tip familial prin activități ludice Conf dr Baciu Ana-Cristina 11.15
11 SUCALĂ D. LAVINIA Impactul instituționalizării asupra vieții vârstnicului Conf dr Baciu Ana-Cristina 11.30
12 TIMICER D.R. MARIA – DANIELA Stiluri de viață și calitatea vieții la persoanele de vârsta a-III-a Conf dr Baciu Ana-Cristina 11.45
13 SABO MĂRGINEAN A.A. CRISTINA Depresia vârstnicului instituționalizat, nevoi și intervenție psihosocială Conf dr Paul-Teodor Hărăguș 12.00
14 ȘIMONCA A. SIMONA PAULA Evaluarea serviciilor sociale acordate persoanelor vârstnice instituționalizate Conf dr Paul-Teodor Hărăguș 12.15
15 BONCEA HOREA EUGEN Impactul modificărilor legislative asupra integrării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități de vedere (OUG 60/2017) Conf dr Adina Rebeleanu 12.30
16 BRAN VASILE ALIN Nevoi și resurse în asistarea mamelor minore Conf dr Adina Rebeleanu 12.45
17 COREȚCHI ELENA Servicii pentru persoanele adulte cu dizabilități instituționalizate – model de bună practică : Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu handicap Liliești – Băicoi din cadrul DGASPC Prahova Conf dr Adina Rebeleanu 13.00
18 DONDOS ADELA-GEORGIANA Probleme sociale colaterale bolilor paliative Lector dr Voicu Corina Iulia 13.15
19 TRIF DELIA-MARIA Comunicarea vârstnicilor din centrul rezidențial Lector dr Voicu Corina Iulia 13.30
20 GOCICA I. MĂDĂLINA – ROXANA Bullying-ul în centrul de plasament „Oblio Lector dr Voicu Corina Iulia 13.45
21 HINTENARI O.C. CRISTINA – GEANINA Circuitul cazurilor de abuz în sistemul de protecție Lector dr Voicu Corina Iulia 14.00
22 LUCACI Ș. ANDREEA Relațiile de suport ale persoanelor fără adăpost Lector dr Voicu Corina Iulia 14.15
23 MICLĂUȘ D. NICULINA – RODICA Pregătirea adolescenților pentru viața independentă. Analiza comparată Lector dr Voicu Corina Iulia 14.30
24 PURCEL V. OANA – DENISA Motivația și satisfacția vârstnicilor în alegerea serviciilor centrelor de zi Lector dr Voicu Corina Iulia 14.45
25 RĂU I. ANDRADA – IULIA Dinamica vieții de zi cu zi a persoanelor vârstnice instituționalizate Lector dr Voicu Corina Iulia 15.00
26 TEMEȘ I. BIANCA – DIANA Acceptarea socială a copiilor cu autismi Lector dr Voicu Corina Iulia 15.15
27 BELEI GEANINA ROXANA Atitudini, cunoștințe și practici parentale ale mamelor asistate în Centrul maternal „Luminița” Lector dr Voicu Corina Iulia 15.30