Tematica probei scrise a examenului de licență – sesiunea iulie 2019 – specializarea antropologie

Publicat in Anunțuri, Susţinere licenţă

Licență 2019 – IULIE 

Departamentul de Sociologie – FSAS-UBB

TEMATICA PROBEI SCRISE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ – SESIUNEA IULIE 2019

SPECIALIZAREA ANTROPOLOGIE

 

Teme propuse pentru secțiunea teorii sociologice și antropologice

 1. Sociologia ca știință, intre explicativ și interpretativ
 2. Antropologia socio-culturală – aspecte generale: transformări ale obiectului de cercetare: de la omul “primitiv” la diferența culturală. Ramuri și subramuri ale antropologiei generale
 3. Principalele curente teoretice ale antropologiei: evoluționismul social, difuzionismul, particularismul istoric american, funcționalismul britanic, structuralismul, materialismul cultural, ecologismul cultural, antropologia simbolică și interpretativă.
 4. Individ, grup, societate
 5. Socializare, familie, educație
 6. Stratificare și mobilitate socială
 7. Tabuul incestului, căsătoria, familia, grupul de descendență ; rudenie și organizare socială: lineajul, clanul, fratria, moietia
 8. Organizarea politică a societăților arhaice: banda, tribul, șeferia, statul
 9. Ritual, mit, magie, totemism, religie

 

Bibliografie :

Balandier, Georges, Antropologie politică, Amarcord, Timișoara, 1998
Bonte, Pierre; Michele Izard, Dicționar de etnologie și antropologie, Polirom, Iași, 2007
Bourdieu, Pierre, Raţiuni practice, Ed. Meridiane, 1999
Coman, Mihai, Introducere în antropologia culturală. Mitul şi ritul, Polirom, Iaşi, 2008
Durkheim Emile, Regulile metodei sociologice, Bucureşti, Editura ştiinţifică 1974
Durkheim Emile, Despre sinucidere, Iasi, Institutul European, 1993
Durkheim Emile, Formele elementare ale vieții religioase, Polirom, Iași, 1995
Géraud, Marie Odile et. al., Noţiunile-cheie ale etnologiei. Analize şi texte, Iaşi, Polirom, 2001 Goffman, Ervin, Viata cotidiana ca spectacol, Ed. comunicare.ro, 2003
Goffman, Ervin, Aziluri, Polirom, Iaşi, 2004
Iluţ, Petru, Sociopsihologia şi antropologia familiei, Iasi, Polirom, 2005
Laplatine, François, Descrierea etnografică, Polirom, Iași, 2000
Le Breton, David, Antropologia corpului şi modernitatea, Amarcord, Timişoara, 2002
Lévi-Strauss, Claude, Gîndirea sălbatică, Polirom, Iași, 2011
Lévi-Strauss, Claude, Antropologia structurală, Editura Politică, București, 1978
Mauss, Marcel, Eseu despre dar, Polirom, Iași, 1997
Mauss, Marcel, Henri Hubert, Eseu despre natura și funcția sacrificiului, Polirom, Iași, 1997
Mauss, Marcel, Henri Hubert, Teoria generală a magiei, Polirom, Iași, 1996
Mihăilescu, Vintilă, Antropologie. Cinci introduceri, Polirom, Iaşi, 2007
Radcliffe-Brown, A., Structură şi funcţie în societatea primitivă, Polirom, Iaşi, 2000
Weber, Max, Etica protestantă şi spiritul capitalismului, Bucureşti, Humanitas, 1994
Wolf, Eric R. Europa şi populaţiile fără istorie, Editura Arc, Chişinău, 2001

 

Teme de metodologia cercetării în sociologie şi antropologie

 1. Etapele cercetării sociologice. Delimitarea temei de cercetare. Stabilirea obiectivelor / interogaţiilor de cercetare și a Operaţionalizarea conceptelor. Alegerea metodelor şi tehnicilor. Construcţia instrumentelor de culegere / producere a datelor. Fidelidate şi validitate.
 2. Specificul și utilitatea metodei. Tehnici de anchetă. Avantaje şi limite. Chestionarul.
 3. Specificul și utilitatea metodei. Tehnici de interviu. Avantaje şi limite. Ghidul de interviu.
 4. Cercetarea de teren în antropologie : observația directă, observaţia participantă. notele de teren, interviurile, istoria orală, genealogiile, , cercetarea de arhivă.
 5. Analiza Specificul și utilitatea metodei. Tipuri de documente. Avantaje şi limite. Analiza de conținut.

 

Babbie, Earl. 2010. Practica cercetării sociale. Iaşi: Polirom.
Chelcea, Septimiu. 2001. Metodologia cercetării sociologice. Bucureşti: Editura Economică. Iluţ, Petru. 1997. Abordarea calitativă a socioumanului. Iaşi: Editura Polirom.
Moscovici, Serge şi Buschini, Fabrice. 2007. Metodologia ştiinţelor socioumane. Iaşi: Polirom.
Peretz, Henri. 2002. Metodele în sociologie: Observaţia. Iaşi: Editura Institutului European. Rotariu, Traian şi Iluţ, Petru. 2006. Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, Iaşi: Polirom. Rotariu, Traian. 1991. Curs de metode şi tehnici de cercetare sociologică. Cluj-Napoca: UBB.
Singly, Francois; Blanchet, Alain; Gotman, Anne şi Kaufmann, Jean-Claude. 1998. Ancheta şi metodele ei: chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv. Iaşi: Polirom.