Tematica probei scrise a examenului de licență – sesiunea iulie 2019 – specializările resurse umane și sociologie

Publicat in Anunțuri, Susţinere licenţă

Licență 2019 – IULIE 

Departamentul de Sociologie – FSAS-UBB

TEMATICA PROBEI SCRISE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ – SESIUNEA IULIE 2019

SPECIALIZĂRILE SOCIOLOGIE ȘI RESURSE UMANE

 

  1. Teorii sociologice moderne: paradigme, perspective, autori şi lucrări reprezentative. Exemplificarea modului în care aceste teorii pot fi folosite pentru cercetări sociologice proprii. Autori de referință: Max Weber, Karl Marx, Emile Durkheim, Georg Simmel, Alfred Schutz, Robert Merton etc.
  2. Teorii sociologice contemporane: paradigme, perspective, autori şi lucrări reprezentative. Exemplificarea modului în care aceste teorii pot fi folosite pentru cercetări sociologice proprii. Autori de referință: C.Wright Mills, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, Erving Goffman, Peter Berger, Thomas Luckman, George Ritzer, Anthony Giddens, Loic Wacquant etc.
  3. Etapele cercetării sociologice: delimitarea temei de cercetare şi a perspectivei teoretice, stabilirea obiectivelor/interogaţiilor de cercetare şi a ipotezelor, operaţionalizarea conceptelor, alegerea metodelor şi a tehnicilor adecvate obiectivelor cercetării. Exemplificarea proiectării/planificării unei cercetări sociologice proprii.
  4. Metodologia cercetării sociologice: metode calitative versus metode cantitative, problema eşantionării şi a reprezentativităţii eşantionului, instrumente de culegere a datelor, problema validităţii şi a fidelităţii, surse de eroare în culegerea şi interpretarea datelor, etica cercetării, prezentarea rezultatelor cercetării. Exemplificarea metodologiei alese pentru o cercetare sociologică proprie.

 

Bibliografie minimă:

Babbie, Earl (2010). Practica cercetării sociale. Iași: Polirom.

Bauman, Zygmunt şi May, Tim. (2008). Gândirea sociologică. Bucureşti: Humanitas.

Berger, Peter L. şi Luckmann, Thomas (2008). Construirea socială a realităţii. Bucureşti: Ed.Art.

Chelcea, Septimiu (2001). Metodologia cercetării sociologice. Bucureşti: Editura Economică.

Giddens, Anthony (2004). Sociologia. Bucureşti: Ed. All.

Iluţ, Petru. 1997. Abordarea calitativă a socioumanului. Iaşi: Editura Polirom.

Rotariu, Traian şi Iluţ, Petru (coord.) (1996). Sociologia. Cluj-Napoca: Mesagerul

Rotariu, Traian și Iluț, Petru (2006). Ancheta sociologică și sondajul de opinie. Teorie și practică. Iași: Polirom.

Rughiniș, Cosima (2012). Măsurarea sociologică. Teorii și practici ale cuantificării. Iași: Polirom.

Singly, Francois; Blanchet, Alain; Gotman, Anne şi Kaufmann, Jean-Claude. 1998. Ancheta şi metodele ei: chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv. Iaşi: Polirom.

Vlăsceanu, Lazăr (coord.) (2011). Sociologia. Iaşi: Polirom.