Criterii de admitere – 2021

Publicat în La distanță, Licență

La facultatea noastră admiterea este comună pentru toate specializările şi constă din 2 probe:

 1. Media generală de BAC – 100% din media finală de admitere
 2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va primi calificativul „admis” sau „respins”

CRITERII DE SELECŢIE PENTRU LICENŢIATI – pentru locurile cu taxă:

 • Media examenului de licenţă – 100% din media finală de admitere
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

CRITERII DE SELECŢIE PENTRU LICENŢIATI – pentru locurile de la BUGET (în cazul în care a făcut altă facultatea la taxă):

 • Media examenului de BAC – 100% din media finală de admitere
 • Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE DE ADMITERE  vor fi notele de la 2 probe de bacalaureat dintre următoarele discipline:  Matematică, Informatică,  Economie, Filozofie, Psihologie, Sociologie, Geografie, Logică, Limba şi literatura română, Limba şi literatura maghiară, Limba Engleză, Limba Franceză, Limba germană, Istorie, Pedagogie (la alegerea candidatului).

 

NOTĂ :

A) Candidaţii care au obţinut în ultimii 4 ani premiile I,II,III, la faza internaţională a Olimpiadelor şcolare:

 1. Media de admitere 10,00
 2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

 B) Candidaţii care au obţinut în ultimii 4 ani premiile I,II,III, la faza naţională a Olimpiadelor şcolare la următoarele discipline: Matematică, Informatică, Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie, Geografie, Logică, Limba şi literatura română, Limba şi literatura maghiară, Limba Engleză, Limba Franceză, Limba germană, Istorie, Pedagogie.

 1. Media generală de BAC -25% şi nota 10,00 – 75%
 2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

C) Candidaţii care în ultimii 4 ani, au obținut mențiune sau care au participat la faza naţională a Olimpiadelor şcolare la disciplinele menţionate mai sus vor avea media de admitere :

 1. Media generală de BAC -50% şi nota 10,00 – 50%
 2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU ADMITEREA LA ASISTENŢĂ SOCIALĂ – LINIA ROMÂNĂ

Candidații care au participat la un concurs pe tema voluntariatului în domeniul psihosocial, denumit „Olimpiada Voluntarilor”, organizat de facultatea noastră, vor avea următoarele facilități:

 • Candidaţii care au obţinut premiile I,II,II la acest concurs vor avea media de admitere:
  • Media generală de BAC – 50% şi nota 10,00 – 50%
  • Scrisoarea de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”
 • Candidaţii care au obţinut menţiune la acest concurs vor avea media de admitere:
  • Media generală de BAC – 75% şi nota 10,00 – 25%
  • Scrisoarea de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU ADMITEREA LA ASISTENŢĂ SOCIALĂ – LINIA MAGHIARĂ

Candidații care au participat la un concurs pe tema voluntariatului în domeniul psihosocial, denumit „Olimpiada Voluntarilor”, organizat de facultatea noastră, vor avea următoarele facilități:

 

 • Candidații care au obținut Premiul I, Premiul II sau Premiul III la Olimpiada Voluntarilor – în limba maghiară sunt declarați admiși la specializarea Asistență socială (limba maghiară) cu nota de admitere 10 (zece) la sesiunea admiterii din anul în curs, cu condiția să confirme locul obținut prin Concurs în perioada de înscriere prin prezentarea diplomei de Bacalaureat, completarea formularelor de înscriere și plata taxei de admitere
 • Participanții care au obținut cel puțin nota 8 (opt) la concurs sunt declarați admiși la Asistență socială (limba maghiară), în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să confirme locul obținut prin concurs în perioada de înscriere prin prezentarea diplomei de Bacalaureat, completarea formularelor de înscriere și plata taxei de admitere. Nota de admitere a participanților menționați va fi nota obținută la concurs sau, în cazul în care media de la Bacalaureat, proba întâi la Admitere, vezi https://socasis.ubbcluj.ro/hu/ este mai mare, se va lua în considerare aceasta, spre avantajul candidatului.

 Premianții concursului și participanții care au obținut cel puțin nota 8 (opt) la concurs și au confirmat locul obținut conform art. de mai sus au prioritate pentru locurile bugetate ale specializării  Asistență socială (limba maghiară) față de candidații la admitere care nu au participat la concurs.

 

 CONDIŢII SPECIFICE PENTRU ADMITEREA LA SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ– LINIA MAGHIARĂ

 • Candidații care au obținut Premiul I, Premiul II sau Premiul III la Concursul Jozsef Venczel sunt declarați admiși la specializarea Sociologie, Antropologie și Asistență socială (limba maghiară) cu nota de admitere 10 (zece) la sesiunea admiterii din anul în curs, cu condiția să confirme locul obținut prin Concurs în perioada de înscriere prin prezentarea diplomei de Bacalaureat, completarea formularelor de înscriere și plata taxei de admitere.
 • Participanții care au obținut cel puțin nota 8 (opt) la concurs sunt declarați admiși la specializarea Sociologie, Antropologie și Asistență socială (limba maghiară), în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să confirme locul obținut prin concurs în perioada de înscriere prin prezentarea diplomei de Bacalaureat, completarea formularelor de înscriere și plata taxei de admitere. Nota de admitere a participanților menționați va fi nota obținută la concurs sau, în cazul în care media de la Bacalaureat (proba întâi la Admitere, vezi https://socasis.ubbcluj.ro/hu/este mai mare, se va lua în considerare aceasta, spre avantajul candidatului.
 • Premianții concursului și participanții care au obținut cel puțin nota 8 (opt) la concurs și au confirmat locul obținut conform art. de mai sus au prioritate pentru locurile bugetate ale specializării Sociologie, Antropologie și Asistență socială (limba maghiară față de candidații la admitere care nu au participat la concurs.

   

  Menţiuni:

  Pentru dovedirea acestor calităţi, candidaţii vor prezenta  la înscriere o copie xerox a diplomei cu premiul obţinut sau după caz, o adeverinţă eliberată de Inspectoratul Şcolar Judeţean, care dovedeşte participarea la faza naţională a Olimpiadei Şcolare la o disciplină menţionată mai sus.