Modulul pedagogic

Pregătirea iniţială (nivelul I licenţă şi nivelul II masterat) în vederea carierei didactice este oferită în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din cadrul universităţii, în timpul anului universitar. Absolvenţii care nu au urmat modulul pedagogic se pot înscrie şi în urma finalizării studiilor. Mai multe informaţii …