Acte necesare la înscriere

Publicat în rest

Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de licență/diplomă:

Domeniul sociologie

 • cerere tip de înscriere – se descarcă din platforma de înscriere (semnată);
 • diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (dacă nu sunt la facultate);
 • certificatul de naştere;
 • cartea de identitate;
 • două fotografii 3cm/4cm – acestea vor fi duse ulterior  la ridicarea diplomei de licenţă de la Biroul Acte de Studii;
 • atestat de competenţă lingvistică, pentru absolvenţii din promoţiile anterioare (pentru promoţia 2021 atestatele sunt la facultate);
 • lucrarea de licenţă (în format .pdf) însoţită de acordul coordonatorului ştiinţific;
 • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 • declaraţie – antropologie, sociologie, resurse umane;

Domeniul Asistenţă Socială

 • cerere tip de înscriere – se descarcă din platforma de înscriere (semnată);
 • diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (dacă nu sunt la facultate);
 • certificatul de naştere;
 • cartea de identitate;
 • două fotografii 3cm/4cm – acestea vor fi duse ulterior  la ridicarea diplomei de licenţă de la Biroul Acte de Studii;
 • atestat de competenţă lingvistică, pentru absolvenţii din promoţiile anterioare (pentru promoţia 2021 atestatele sunt la facultate);
 • lucrarea de licenţă (în format .pdf);
 • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 • declaraţie – asistenţă socială;
 • acordul coordonatorului ştiinţific