Acte necesare la înscriere

Publicat în rest

Aplicația pentru încărcarea dosarelor pentru înscrierea la LICENȚĂ și DIZERTAȚIE

 

Domeniul sociologie

Pentru absolvenţii cu diploma de licenţă din UBB:

Pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă din afara UBB:

 • cerere tip de înscriere (se generează din platforma de înscriere);
 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă;
 • diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă;
 • certificat de naştere;
 • carte de identitate;
 • lucrarea de disertație (în format .pdf) însoțită de acordul coordonatorului științific;
 • declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată);
 • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 • două fotografii 3cm/4cm – numai pentru promoţii dinainte de 2016, la momentul ridicării diplomei de master;

Domeniul Asistenţă Socială

Pentru absolvenţii cu diploma de licenţă din UBB:

 • cerere tip de înscriere (se generează din platforma de înscriere);
 • diploma de licenţă;
 • certificat de naştere;
 • carte de identitate;
 • lucrarea de disertație (în format .pdf)
 • declaraţie – asistenţă socială;
 • acordul coordonatorului ştiinţific
 • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 • două fotografii 3cm/4cm – numai pentru promoţii dinainte de 2016, la momentul ridicării diplomei de master;

Pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă din afara UBB:

 • cerere tip de înscriere (se generează din platforma de înscriere);
 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă;
 • diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă;
 • certificat de naştere;
 • carte de identitate;
 • lucrarea de disertație (în format .pdf)
 • declaraţie – asistenţă socială;
 • acordul coordonatorului ştiinţific
 • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 • două fotografii 3cm/4cm – numai pentru promoţii dinainte de 2016, la momentul ridicării diplomei de master;