Acte necesare pentru înscrierea la admiterea 2021 – licenţă

Publicat în La distanță, Licență

În cazul admiterii online

Actele necesare scanate în format .pdf:

 • Fișă tip de înscriere semnată – se descarcă din aplicaţia de înscriere
 • Diploma de bacalaureat și foaie matricolă
 • Certificatul de naştere
 • Carte de identitate
 • Adeverinţă medicală tip; cu menţiunea apt pentru facultate.
 • Scrisoare de motivaţie (probă de concurs obligatorie)
 • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru absolvenţii de o altă facultate de dinainte de 2021, numai pentru candidații pentru locurile pentru licențiați (absolvenți de facultate)
 • Pentru absolvenţii 2021 de o altă facultate, adeverinţă de licenţă, numai pentru candidații pe locurile pentru licențiați (absolvenți de facultate)
 • Actul care dovedește scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul
 • Două fotografii color: 3cm/4cm – se vor depune la confirmarea locului
 • Cerere pentru înscriere pentru candidaţii de etnie romă

În vederea înscrierii la facultate, candidaţii de etnie romă, trebuie să prezinte la înscriere o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.