Admitere Erasmus+ 2018 – 2019

Publicat în rest

Eligibilitate

Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS+, solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

  • să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă,master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);
  • să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă);
  • să fie integralişti după ultima sesiune de examene;
  • să deţină un certificat de competenţă lingvistică într‐o limbă de circulaţie internaţională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează;
  • condiţii suplimentare stabilite de fiecare facultate în parte (de exemplu: scrierea unui proiect de cercetare)

Tipuri de mobilități

Mobilități de studiu – oferă posibilitatea de a fi înmatriculat și de a studia la oricare dintre universitățile noastre partenere (vezi lista universităților partenere Erasmus+)

Mobilități de practică (plasament studențesc) în întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare și alte organizații – oferă posibilitatea desfășurării de activități specifice, integral recunoscute, în cadrul unor organizații non-universitate partenere.

Selecție

Selecția Erasmus+ este realizată în cadrul facultății de către o comisie de selecție numită de către decanat, alcătuită din minim trei persoane, care vor completa fiecare o declarație de evitare a conflictului de interese. Comisia de selecție va include în mod obligatoriu un membru extern facultății.

Procesul de selecție

  • datorită metodologiei de admitere a Universității „Babeș-Bolyai” pentru nivelurile de studiu master și doctorat, selecția pentru mobilitățile va avea loc după cum urmează: lunile aprilie-mai selecția la nivel licență, lunile septembrie-octombrie, după finalizarea procesului de admitere la master și doctorat;
  • nu se pot face preînscrieri pentru selecția la master și doctorat înainte de finalizarea procesului de admitere la master și doctorat;
  • dosarul de candidatură a beneficiarilor trebuie să cuprindă următoarele elemente: fișa candidatului, declarație tip, curriculum vitae, scrisoare de motivație, certificat de competență lingvistică (copie legalizată), adeverință sau extras din foaia matricolă a ultimului an de studiu, precum și rezultatele de la ultima sesiune de examene, alte documente (conform condițiilor stabilite de fiecare facultate);
  • rezultatele procesului de selecție se vor afișa în maxim 3 zile lucrătoare de la data realizării interviului;
  • contestațiile pot fi depuse la coordonatorul Erasmus+ al facultății în termen de 48 de ore;