Taxe

Pe perioada stării de alertă nu se fac plăţi la caseria facultăţii. Taxele se achită online prin platforma Academicinfo.ubbcluj.ro, prin virament bancar sau mandat poştal în contul universităţii.

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³, pentru anul universitar 2020/2021

Taxa de şcolarizare, atât nivel licenţă, cât şi master este de 2.500 RON/an şi se achită de către studenţi fie integral, fie în rate.
Facilitatea de plată în rate operează astfel:

  1. până la confirmarea locului pentru studenţii anului I, respectiv până în data de 15 octombrie pentru studenţii din ceilalţi ani de studiu, cel puţin 25% din taxa anuală;
  2. până la 5 decembrie, cel puţin 50% din taxa anuală;
  3. până la 15 martie, cel puţin 75% din taxa anuală;
  4. până la 15 mai, 100% din taxa anuală datorată.

REDUCERI de taxă

Reducerile de taxe (tarife) de şcolarizare stabilite de către facultăți se acordă numai studenților români și celor asimilați acestora pentru ciclul licență–învățământ cu frecvenţă și ID, cu excepția facultăţilor care acordă ciclului master reduceri speciale. Cererile de acordare a reducerii de taxă se trimit online la secretariatele facultăților între 1-12 octombrie. Reducerea de taxă, în funcție de cuantumul ei, se acordă în toate situațiile ca diminuare a ultimei și penultimei rate, după caz. Pentru plata integrală a taxei (tarifului) de școlarizare până la momentul confirmării locului, studenților anului I li se poate acorda o reducere de 10%. Această reducere se aplică și pentru ceilalți ani de studii cu condiția plății integrale a taxei până la data de 15 octombrie pentru specializările cu frecvență, respectiv până la data de 31 octombrie pentru specializările la distanță /fără frecvență. Se pot acorda reduceri studenţilor UBB pentru cel de-al doilea program de studiu urmat în paralel, reduceri cuprinse între 25% şi 50% din taxa anuală, conform deciziei Consiliului facultăţii.  De aceeași reducere pot beneficia și absolvenții UBB care urmează un al doilea program de studii.
Reducerea taxei de școlarizare se poate acorda unui student în cadrul unui singur program de studii. În cazul în care un student urmează concomitent două specializări, iar una dintre acestea este la ID/IFR, reducerea taxei se acordă pentru specializarea ID/IFR. În celelalte situații, reducerea se acordă pentru cea de-a doua specializare. Documentele doveditoare ale calității de student la un alt program de studii în cadrul UBB, respectiv de absolvent al UBB, sunt depuse, în vederea stabilirii reducerilor de taxă, în perioada 1-12 octombrie, odată cu cererea de reducere. Acestea vor conține obligatoriu declarația studentului, pe propria răspundere, că nu este şi nu a mai fost beneficiarul unei alte reduceri similare, concomitent, în cadrul unui alt program de studii, în cadrul UBB. Documentul doveditor al calităţii de student la un alt program de studii trebuie să fie emis în perioada 1-12 octombrie și să conțină inclusiv mențiunea inexistenței unor debite restante în raport cu UBB.

Taxe pentru operaţiuni în cursul anului universitar

Taxe pentru eliberări acte

Taxele (tarifele) pentru certificarea copiilor şi traducerilor după actele de studii

Taxe pentru finalizare de studii

  • examen de licenţă: 1.000 RON
  • susţinere disertaţie: 1.000 RON
  • susţinere teză de doctorat: 5.000 RON

Tarife de cazare

Plata taxelor se face în contul UBB deschis la Trezoreria Cluj.

Banca: Trezoreria Cluj
IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
COD CUI: 4305849

La menţiuni se va trece Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială şi plată taxă şcolarizare, restanţă sau examen finalizare studii.