Taxe

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³, pentru anul universitar 2020/2021

Taxa de şcolarizare, atât nivel licenţă, cât şi master este de 2.500 RON/an şi se achită de către studenţi fie integral, fie în rate.
Facilitatea de plată în rate operează astfel:

  1. până la confirmarea locului pentru studenţii anului I, respectiv până în data de 15 octombrie pentru studenţii din ceilalţi ani de studiu, cel puţin 25% din taxa anuală;
  2. până la 5 decembrie, cel puţin 50% din taxa anuală;
  3. până la 15 martie, cel puţin 75% din taxa anuală;
  4. până la 15 mai, 100% din taxa anuală datorată.

REDUCERI de taxă

  • Pentru plata integrală a taxei (tarifului) de școlarizare se acordă o reducere de 10% (2.250 lei).
  • Pentru cel de-al II-lea program de studiu de același nivel în cadrul UBB se pot acorda reduceri cuprinse între 25% şi 50% din taxa anuală, conform deciziei Consiliului facultăţii. De aceeași reducere pot beneficia și absolvenții UBB care urmează un al doilea program de studii.Reducerea taxei de școlarizare se poate acorda unui student în cadrul unui singur program de studii. În cazul în care un student urmează concomitent două specializări, iar una dintre acestea este la ID/IFR, reducerea taxei se acordă pentru specializarea ID/IFR. În celelalte situații, reducerea se acordă pentru cea de-a doua specializare.

Taxe pentru operaţiuni în cursul anului universitar

Taxe pentru eliberări acte

Taxele (tarifele) pentru certificarea copiilor şi traducerilor după actele de studii

Taxe pentru finalizare de studii

  • examen de licenţă: 1.000 RON
  • susţinere disertaţie: 1.000 RON
  • susţinere teză de doctorat: 5.000 RON

Tarife de cazare

Plata taxelor se face în contul UBB deschis la Trezoreria Cluj.

Banca: Trezoreria Cluj
IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
COD CUI: 4305849

La menţiuni se va trece Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială şi plată taxă şcolarizare, restanţă sau examen finalizare studii.