Taxe

Taxa de admitere nivel licenţă şi master: taxă procesare (30 RON) + taxă înscriere (120 RON)

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³, pentru anul universitar 2019 / 2020

Taxa de şcolarizare, atât nivel licenţă, cât şi master este de 2.500 RON/an şi se achită de către studenţi fie integral, fie în rate.
Facilitatea de plată în rate operează astfel:

  1. până la confirmarea locului pentru studenţii anului I, respectiv până în data de 15 octombrie pentru studenţii din ceilalţi ani de studiu, cel puţin 25% din taxa anuală;
  2. până la 5 decembrie, cel puţin 50% din taxa anuală;
  3. până la 15 martie, cel puţin 75% din taxa anuală;
  4. până la 15 mai, 100% din taxa anuală datorată.

Taxe pentru operaţiuni în cursul anului universitar

Taxe pentru eliberări acte

Taxele (tarifele) pentru certificarea copiilor şi traducerilor după actele de studii

Taxe pentru finalizare de studii

  • examen de licenţă: 1.000 RON
  • susţinere disertaţie: 1.000 RON
  • susţinere teză de doctorat: 5.000 RON

Tarife de cazare

Plata taxelor se face în contul UBB deschis la Trezoreria Cluj, IBAN:  RO35TREZ21620F330500XXXX, CIF 4305849. La menţiuni se va trece Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială şi plată taxă şcolarizare, restanţă sau examen finalizare studii.
Reduceri de taxă