Alte regulamente şi proceduri

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială

Regulament privind desemnarea în funcții și structuri de conducere  în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială (FSAS) a Universității “Babeș-Bolyai”

Regulament de organizare şi funcţionare al departamentului de asistenţă socială

Procedura privind contestarea notelor

Ghidul privind protecţia datelor cu caracter personal în timpul desfăşurării examenelor prin intermediul tehnologiei şi a internetului la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Procedura de petiţionare graduală la nivelul UBB