Alte regulamente şi proceduri

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială

Regulament privind desemnarea în funcții și structuri de conducere  în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială (FSAS) a Universității “Babeș-Bolyai”

Regulament de organizare şi funcţionare al Departamentului de Asistenţă Socială

Regulament de organizare şi funcţionare al Departamentului de Sociologie

Regulament de organizare şi funcţionare al Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială în Limba Maghiară

Procedura privind contestarea notelor

Ghidul privind protecţia datelor cu caracter personal în timpul desfăşurării examenelor prin intermediul tehnologiei şi a internetului la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Procedura de petiţionare graduală la nivelul UBB

Procedura de încurajare a activităților de voluntariat social-umanitar în rândul studenților FSAS-UBB în sprijinul refugiaților și al altor persoane afectate de războiul din Ucraina (04.03.2022)