Analiza datelor complexe

Semestrul I

AMR0157 Introducere în sisteme informaționale geografice
AMR0150 Bazele statisticii
AMR0151 Limbaje de interogare structurate și visual basic pentru aplicații
AMR0152 Vizualizarea datelor
AMR0156 Practica profesională 1

Semestrul II

AMR0164 Analiză predictivă și a co-dependențelor
AMR1666 Sisteme geografice avansate
AMR0158 Serii de timp şi previziune
AMX0001 Curs opţional de specialitate 1

Metodologia analizei datelor: tehnici de data mining

AMR3043 Scrierea academică, etică şi deontologie în ştiinţele sociale

Semestrul III

AMR0110 Metodologia cercetării sociale 
AMR0165 Programare statistică în Python
AMR0160 Machine learning: predicţie, clasificare şi clusterizare
AME0153 Economia politică a datelor mari (engleză)/ Political economy of Big Data
AMR0167 Relaţionarea şi analiza datelor pentru cercetarea empirică

Semestrul IV

AMR0161 Machine learning: Procesarea limbajului natural
AMR0162 Machine learning: reţele neuronale cu învăţare supervizată
AMR0154 Limbaje de interogare avansate
AMR0163 Stagiu de documentare bibliografică în vederea elaborării dizertaţiei