Anii II și III Socio, Antro și Res.Um. – Alegerea opționalelor

Publicat în Anunțuri

SPECIALIZĂRILE NIVEL LICENȚĂ SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE ȘI RESURSE UMANE

OPȚIONALE DE SPECIALITATE ANII II ȘI III – ANUL ACADEMIC 2022-2023

 

În anul universitar 2022-2023 studenții din anii II și III nivel licență la specializările Sociologie, Antropologie și Resurse umane pot alege dintre cursurile opționale prezentate mai jos, în limita a maxim 80 de studenți participanți la un curs opțional.

 

ATENȚIE! După finalizarea perioadei de încheiere a contractelor de studii în data de 30.09.2022 schimbarea opționalelor alese nu va mai fi posibilă decât în situații obiective de boală sau probleme personale deosebit de grave, pe baza unei cereri scrise la secretariatul facultății și aprobate de către conducerea facultății în prima săptămână a anului universitar.

 

OPTIONALE DE SPECIALITATE – SOCIOLOGIE
SEMESTRUL I     SEMESTRUL II
ALR3319 Antropologie economică (O.Mateescu) ALR3601 Relații interetnice (I.Horvath)
ALR1324 Dezbateri actuale în teoria și cercetarea sociologică (I.Culic) – DOAR ANUL 3 ALR3419 Sociologia economiei politice clasice (D.Domsodi)
ALR3409 Sociologie istorică comparată (C.Goina)
ALR3425 Cupluri, familii, relații de rudenie (I.Foldes) ALR1427 Comunicare publicitară (D.Bălaș – FSPAC) – DOAR ANUL 1 și 2
ALR2414 Managementul resurselor umane (L.Vasilecu) ALR3415 Tranziția școală-muncă și mobilitate pe piața muncii (C.Pop)
ALR4503 Managementul muncii (N.Petrovici) ALR4402 Sociologia organizatiilor (A.Simionca)
ALR3302 The political economy of development – în limba engleză, echivalat cu Antopologie politică (A.Pobedonostsev) ALR1417 Managementul organizatiilor non-guvernamentale (I.Răcătău)
ALR3423 Agent-based modelling – în limba engleză, echivalat cu Societate și tehnologie (O.Puhachova) ALR1601 Sociologia opiniei publice (P.Iluț)
ALR3407 Sociologia iubirii și sexualității (S.Gog)
ALR2319 Gerontologie socială (A.Teodorescu) ALR3422 Antropologie medicală (C.Palaga)
ALR2303 Devianță și control social (S.Poledna) – Maxim 10 studenți. DOAR PE BAZĂ DE CERERE* ALR3427 De la corporație la platformă: noi forme de muncă (O.Mateescu)
ALR2302 Protecția copilului (V.Telegdi-Csetri) ALR3401 Antropologie simbolică (M.Lazăr)
*CERERILE se trimit pe e-mail la adresa cristina.rat@ubbcluj.ro până cel târziu în data de 29.09.2022, ora 16. ALR3402 Antropologie vizuală (M. Lazăr)
ALR3426 Sociologia loisir-ului (A.Tobias)
ALR1313 Cercetare de teren și etnografică (C.Goina)
ALR3424 Antropologie socială (G.Troc)
ALR3417 Îmbătrânirea azi. Perspective sociologice (A.Teodorescu)
ALR1414 Artă, literatură, cultură de masă (M.Lazăr)
ALR1312 Sociologie politică (A.Mihăilă)
ALR2418 Metodologia serviciilor de probațiune (S.Poledna) – Maxim 10 studenți. DOAR PE BAZĂ DE CERERE*


 

 

OPTIONALE DE SPECIALITATE – ANTROPOLOGIE
SEMESTRUL I     SEMESTRUL II
ALR1324 Dezbateri actuale în teoria și cercetarea sociologică (I.Culic) – DOAR ANUL 3 ALR3419 Sociologia economiei politice clasice (D.Domsodi)
ALR3425 Cupluri, familii, relații de rudenie (I.Foldes) ALR3409 Sociologie istorică comparată (C.Goina)
ALR1427 Comunicare publicitară (D.Bălaș – FSPAC) – DOAR ANUL 1 și 2
ALR2414 Managementul resurselor umane (L.Vasilescu) ALR3415 Tranziția școală-muncă și mobilitate pe piața muncii (C.Pop)
ALR4503 Managementul muncii (N.Petrovici) ALR4402 Sociologia organizatiilor (A.Simionca)
ALR3302 The political economy of development – în limba engleză, echivalat cu Antopologie politică (A.Pobedonostsev) ALR1417 Managementul organizatiilor non-guvernamentale (I.Răcătău)
ALR3423 Agent-based modelling – în limba engleză, echivalat cu Societate și tehnologie (O.Puhachova) ALR1601 Sociologia opiniei publice (P.Iluț)
ALR3407 Sociologia iubirii și sexualității (S.Gog)
ALR2319 Gerontologie socială (A.Teodorescu) ALR3422 Antropologie medicală (C.Palaga)
ALR2303 Devianță și control social (S.Poledna) – Maxim 10 studenți. DOAR PE BAZĂ DE CERERE* ALR2505 Politici sociale (C. Raț)
ALR2302 Protecția copilului (V. Telegdi-Csetri) ALR3427 De la corporație la platformă: noi forme de muncă (O.Mateescu)
*CERERILE se trimit pe e-mail la adresa cristina.rat@ubbcluj.ro până cel târziu în data de 29.09.2022, ora 16. ALR3402 Antropologie vizuală (M. Lazăr)
ALR3426 Sociologia loisir-ului (A.Tobias)
ALR3417 Îmbătrânirea azi. Perspective sociologice (A.Teodorescu)
ALR1414 Artă, literatură, cultură de masă (M.Lazăr)
ALR1312 Sociologie politică (A.Mihăilă)
ALR2418 Metodologia serviciilor de probațiune (S.Poledna) – Maxim 10 studenți. DOAR PE BAZĂ DE CERERE*

 


OPTIONALE DE SPECIALITATE RESURSE UMANE
SEMESTRUL I     SEMESTRUL II
ALR4312 Managementul firmei (Liviu Ilieș, FSEGA) ALR1403 Paradigme sociologice (C.Palaga)
ALR4411 Management public (Adrian Hudrea, FSPAC). ATENȚIE! Maxim 10 studenți. Cei interesați trebuie să depună cerere prin e-mail la cristina.rat[a]ubbcluj.ro până cel târziu în data de 29 sep. ora 16! ALR3419 Sociologia economiei politice clasice (D.Domsodi)
ALR4314 Dezvoltare organizațională și managementul schimbării (V. Mateescu) ALR4412 Managementul conflictelor și tehnici de negociere (Ciprian Tripon)
ALR3319 Antropologie economică (O.Mateescu) ALR1417 Managementul organizatiilor non-guvernamentale (Ionela Răcătău)
ALR3425 Cupluri, familii, relații de rudenie (I.Foldes) ALR2505 Politici sociale (Cristina Raț)
ALR3408 Socioantropologia muncii (G.Troc) ALR3427 De la corporație la platformă: noi forme de muncă (O.Mateescu)
ALR3424 Practici organizaționale contemporane (A.Simionca) ALR4313 Managementul carierei (Veronica Mateescu)
ALR3302 The political economy of development – în limba engleză, echivalat cu Antopologie politică (A.Pobedonostsev) ALR1313 Cercetare de teren și etnografică (C.Goina)
ALR3423 Agent-based modelling – în limba engleză, echivalat cu Societate și tehnologie (O.Puhachova) ALR3426 Sociologia loisir-ului (A.Tobias)
Notă: Studenții specializării Resurse Umane pot alege și oricare dintre cursurile opționale ale specializărilor Sociologie și Antropologie. ALR3415 Tranziția școală-muncă și mobilitate pe piața muncii (C.Pop)
ALR3417 Îmbătrânirea azi. Perspective sociologice (A.Teodorescu)
ALR3422 Antropologie medicală (C.Palaga)

 

ATENȚIE! Studenții pot alege cursuri opționale de la alte facultăți doar în cazul în care acestea se pot încadra drept discipline de specialitate pentru specializarea urmată și doar în limita locurilor disponibile. De exemplu, pot fi alese cursuri de management, comunicare sau etnologie, dar nu pot fi alese cursuri de fitness sau de chimie.

 

La disciplinele obligatorii de la specializarea Asistență Socială, anume Devianță și control social (conf. dr. Sorina Poledna) și Metodologia serviciilor de probațiune (conf.dr. Sorina Poledna), respectiv cursul de la FSPAC Management public (lector dr. Adrian Udrea) numărul studenților specializărilor noastre care se pot înscrie este limitat la 10 studenți și condiționat de cerere prealabilă. Cei care doresc să aleagă aceste opționale trebuie să depună o cerere prin e-mail la cristina.rat[at]ubbcluj.ro până în data de 29 septembrie 2022, ora 16 și să aștepte confirmarea cererii.

 

Cursul de la FSPAC Comunicare publicitară (prof.dr. Delia Balas-Balaban) este deschis doar pentru studenții din anul 1 și 2. Studenții din anul 3 sunt rugați să aleagă alt opțional.

 

ATENȚIE! După finalizarea perioadei de încheiere a contractelor de studii în data de 30.09.2022 schimbarea opționalelor alese nu va mai fi posibilă decât în situații obiective de boală sau probleme personale deosebit de grave, pe baza unei cereri scrise la secretariatul facultății și aprobate de către conducerea facultății în prima săptămână a anului universitar.