Anul I Socio, Antro, Res.Um. – alegerea opționalelor

Publicat în Anunțuri

SPECIALIZĂRILE NIVEL LICENȚĂ SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE ȘI RESURSE UMANE

OPȚIONALE COMPLEMENTARE ȘI DE SPECIALITATE ANUL I – ANUL ACADEMIC 2022-2023

 

În anul universitar 2022-2023 studenții din anul I nivel licență la specializările Sociologie, Antropologie și Resurse umane pot alege dintre cursurile opționale prezentate mai jos.

La cursurile opționale de specialitate din semestrul al II-lea se aplică o limită de 80 de studenți pentru un curs opțional.

 

ATENȚIE! După finalizarea perioadei de încheiere a contractelor de studii în data de 30.09.2022 schimbarea opționalelor alese nu va mai fi posibilă decât în situații obiective de boală sau probleme personale deosebit de grave, pe baza unei cereri scrise la secretariatul facultății și aprobate de către conducerea facultății în prima săptămână a anului universitar.

 

Specializarea SOCIOLOGIE ȘI ANTROPOLOGIE

Semestrul I

Curs opțional complementar 1: Se alege fie Psihologie generală și educațională (obligatoriu pentru cei care doresc să urmeze Modulul Pedagogic!) fie Noțiuni de drept.

Curs opțional complementar 2: Se alege unul dintre următoarele cursuri:

ALR2112 Istoria ideilor filosofice (D. Domsodi)
ALR2115 Comunicare în limba engleză (C.Felea)
ALR1105 Metodologia redactării textelor de specialitate, integritate academică și comunicare de specialitate (C.Felea)
ALR2114 Etică (M.Frunză)

 

Semestrul II

Curs opțional complementar 3: Se alege unul dintre următoarele cursuri:

ALR1203 Micro și macroeconomie (P. Cocioc)
ALR1214 Bazele marketingului (L. Radomir)

 

Curs opțional de specialitate 1: Se alege unul dintre următoarele cursuri:

ALR3419 Sociologia economiei politice clasice (D.Domsodi)
ALR1427 Comunicare publicitară (D.Bălaș – FSPAC)
ALR1417 Managementul organizatiilor non-guvernamentale (I.Răcătău)
ALR1601 Sociologia opiniei publice (P.Iluț)
ALR3426 Sociologia loisir-ului (A.Tobias)
ALR1312 Sociologie politică (A.Mihăilă)
ALR3402 Antropologie vizuală (M. Lazăr)
ALR3417 Îmbătrânirea azi. Perspective sociologice (A.Teodorescu)
ALR3424 Antropologie socială (G.Troc) – opțional la Socio, obligatoriu la Antro

 

Specializarea RESURSE UMANE

Semestrul I

Curs opțional complementar 1: Se alege Noțiuni de drept, deoarece celelalte cursuri sunt în sem.II.

Curs opțional complementar 2: Se alege unul dintre următoarele cursuri:

ALR2112 Istoria ideilor filosofice (D. Domsodi)
ALR2115 Comunicare în limba engleză (C.Felea)
ALR1105 Metodologia redactării textelor de specialitate, integritate academică și comunicare de specialitate (C.Felea)
ALR2114 Etică (M.Frunză)

 

Semestrul II

Curs opțional complementar 3: Se alege unul dintre următoarele cursuri:

ALR1203 Micro și macroeconomie (P. Cocioc)
ALR1214 Bazele marketingului (L. Radomir)

 

Curs opțional de specialitate 1: Se alege unul dintre următoarele cursuri:

ALR3419 Sociologia economiei politice clasice (D.Domsodi)
ALR1427 Comunicare publicitară (D.Bălaș – FSPAC)
ALR1417 Managementul organizatiilor non-guvernamentale (I.Răcătău)
ALR1601 Sociologia opiniei publice (P.Iluț)
ALR3426 Sociologia loisir-ului (A.Tobias)
ALR1312 Sociologie politică (A.Mihăilă)
ALR3417 Îmbătrânirea azi. Perspective sociologice (A.Teodorescu)
ALR4412 Managementul conflictelor și tehnici de negociere (Ciprian Tripon)

 

ATENȚIE! Studenții pot alege cursuri opționale de la alte facultăți doar în cazul în care acestea se pot încadra drept discipline de specialitate pentru specializarea urmată și doar în limita locurilor disponibile. De exemplu, pot fi alese cursuri de management, comunicare sau etnologie, dar nu pot fi alese cursuri de fitness sau de chimie.

După finalizarea perioadei de încheiere a contractelor de studii în data de 30.09.2022 schimbarea opționalelor alese nu va mai fi posibilă decât în situații obiective de boală sau probleme personale deosebit de grave, pe baza unei cereri scrise la secretariatul facultății și aprobate de către conducerea facultății în prima săptămână a anului universitar.