Anunţ – burse sociale, sem. I – an universitar 2019-2020

Publicat în Anunțuri

 

Actele necesare cererii de bursă socială se pot depune la secretar şef, dna. Irina Albu, zilnic între orele 9,00- 12,00, până în data de 15 OCTOMBRIE 2019, orele 12,00.

Aceste acte sunt pe 3 luni şi anume :

IUNIE 2019, IULIE 2019, AUGUST 2019

Actele sunt pe numele părinţilor, în funcţie de situaţia fiecărui student în parte, următoarele:

 

 • Adeverinţe cu salariul NET pe cele 3 luni
 • Cupoane de pensie pe cele 3 luni
 • Adeverinţă cu venitul agricol ( NU cât teren ci în LEI efectiv/an)
 • Adeverinţă de la Administraţia Financiară că nu/ da cu venitul impozabil, fiecare membru adult din familie.
 • Adeverinţe de ELEV/STUDENT de la fraţi/surori
 • Declaraţie pe proprie răspundere legalizată la un notar public – PENTRU PĂRINŢII CARE NU AU NICI UN FEL DE VENITURI
 • Copie xerox după certificatul de deces (dacă e cazul)
 • Cărţi de identitate – copie xerox la toţi membri din familie
 • Certificate de naştere – copie xerox pt. TOȚI fraţii
 • Cerere TIP – Anexa 5
 • Declaraţie TIP – Anexa 6
 • Pentru bursă socială pe caz MEDICAL – CERTIFICAT MEDICAL/SCRISOARE MEDICALĂ de la medicul specialist cu diagnosticul în categoriile de boli din art.14, alin.3, pct.2, din Regulament (NU DE LA MEDICUL DE FAMILIE)
 • Copie xerox după Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat.
 • Alte acte după caz.