Anunț – burse (cont IBAN)

Publicat in Anunțuri

 

Studenţii beneficiari de burse pot să depună la Serviciul Social până cel târziu marţi 02.04.2019, un cont IBAN emis de bancă, în vederea virării acestora sau se poate trimite documentul bancar(poza) pe adresa de e-mail: social@ubbcluj.ro. Pentru cei care aduc contul IBAN până la această dată, plata se va efectua în jurul datei de 18. 04. 2019, pentru cei care aduc mai târziu, doar la sfârșitul lunii.

Este obligatoriu să înscrie pe fața extrasului de cont, denumirea facultății, CNP-ul (dacă nu este înscris pe extras), tipul bursei, anul de studiu, numele înainte de căsătorie(unde este cazul) și data completării.

 

Cei care beneficiază de bursă pe semestrul II, an universitar 2018/2019, pot să depună extrasul de cont la Serviciul Social până în data de 8 aprilie 2019 sau să îl trimită pe email: social@ubbcluj.ro.