ANUNȚ – În atenția studenților specializărilor Sociologie, Antropologie, Resurse umane – nivel licență

Publicat în Anunțuri

În acest semestru, spre regretul nostru, nu vă putem oferi opționalele: Instituții, cetățenie, globalizare; Gender and labour; Artă, literatură și cultură de masă; Sociologie istorică comparată.

Studenții care au ales aceste opționale sunt rugați să se reorienteze către alte opționale și să trimită prin e-mail la adresa crisan.gabriela[at]ubbcluj.ro cererea completată de schimbare a opționalului, conform formularului anexat. Data limită de trimitere a cererii: 3 martie 2021.

Studenții care din alte motive obiective precum suprapuneri de cursuri (nu seminarii, doar cursuri!) nu pot frecventa opționalul ales, sunt rugați să depună aceeași cerere până la data menționată.

Lista opționalelor la care mai sunt locuri disponibile și prin urmare pot fi alese de către studenți se regăsește în formularul anexat. Studenții pot alege discipline opționale de specialitate și de la alte facultăți ale UBB, cu condiția ca acestea să fie corespunzătoare specializării urmate, adică să fie în domeniul științelor sociale.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

CERERE SCHIMBARE OPȚIONAL DE SPECIALITATE