Anunţ privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul UBB – 2021

Publicat în Anunțuri

Calendar 

 

  • până în 6 octombrie– aprobare comisii de evaluare a gradațiilor de merit de către Consiliul Facultății și Consiliul de Administrație al UBB, numirea comisiilor prin decizia rectorului UBB
  • 7 octombrie– afișarea calendarului concursului la nivel FSAS (pe site)
  • 12 octombrie – 14 octombrie –  înscrierea candidaților
  • 15 octombrie – 18 octombrie – evaluarea candidaților de către comisia de evaluare și afișarea rezultatelor evaluării
  • 19– 20 octombrie – depunerea contestațiilor
  • 21 octombrie – soluționarea contestațiilor
  • 22 octombrie – validarea rezultatelor finale de către Consiliul Facultății și afișarea rezultatelor finale
  • 25 octombrie – validarea rezultatelor finale de către Consiliul de Administrație al UBB și afișarea rezultatelor finale (în cazul unităților instituționale)

METODOLOGIA  și criteriile privind acordarea gradațiilor de merit de către Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității Babeș-Bolyai

Decizia Rectorului UBB de numire a comisiei de evaluare şi contestaţie

Anexe: