Anunț referitor la bursele din sem. I, an universitar 2023-2024

Publicat în Anunțuri

Listele de burse se vor afișa în data de 6 noiembrie 2023.

Cererile de bursă de merit şi de performanţă  se depun în perioada 2 – 20 octombrie, ora 16:00 pe platforma https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse.

Cererile de bursă socială și medicală se vor aduce fizic la sediul facultăţii în perioada sus menţionată între orele 9:00 – 12:00, la cam. 202 (secretar şef Irina Albu).

 

Cerere tip pentru bursa de merit şi de performanţă

Actele necesare pentru bursa socială

Prelungire calendar de acordare a burselor în cadrul UBB pentru semestrul I an universitar 2023-2024

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licență și masterat forma de învăţământ cu frecvenţă 2023-2024