Anunţ referitor la bursele din semestrul I al anului universitar 2022/2023

Publicat în Anunțuri, Burse de studii, Burse sociale

Cererile de bursă de merit şi de performanţă  se depun în perioada 03 octombrie – 21 octombrie 2022, orele 16:00 pe platforma https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse.

Cererile de bursă socială se vor aduce fizic la sediul facultăţii în perioada sus menţionată între orele 9:00 – 12:00, la cam. 202 (secretar şef Irina Albu).

 

Cerere tip pentru bursa de merit şi de performanţă

Actele necesare pentru bursa socială

Calendarul de acordare a burselor în cadrul UBB pentru semestrul I an universitar 2022-2023

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licență și masterat forma de învăţământ cu frecvenţă 2022-2023