Anunţ referitor la bursele din semestrul II al anului universitar 2020/2021

Publicat în Anunțuri, Burse de studii, Burse sociale

Cererile de bursă de merit, de performanţă şi cele de bursă socială, se depun în perioada 22 februarie – 12 martie 2021, pe platforma https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse.

Actele pentru bursa socială semnate şi datate vor fi arhivate într-o arhivă de tip .zip care va fi încărcată pe platformă.

 

Cerere tip pentru bursa de merit şi de performanţă

Actele necesare pentru bursa socială

Dispoziţie de acordare a burselor pentru semestrul II

Calendarul de acordare a burselor în cadrul UBB pentru semestrul II an universitar 2020-2021

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licență și masterat forma de învăţământ cu frecvenţă 2020-2021

Metodologia de implementare a Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă la UBB pentru anul universitare 2020-2021