Anunţ referitor la bursele din semestrul II al anului universitar 2021/2022

Publicat în Anunțuri, Burse de studii, Burse sociale

Cererile de bursă de merit, de performanţă şi cele de bursă socială, se depun în perioada 21 februarie – 11 martie 2021, pe platforma https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse.

Actele pentru bursa socială semnate şi datate vor fi arhivate într-o arhivă de tip .zip care va fi încărcată pe platformă.

 

Cerere tip pentru bursa de merit şi de performanţă

Actele necesare pentru bursa socială

Declarația pe proprie răspundere a studentului referitoare la conformitatea documentelor și la angajamentul cu privire la înaintarea acestora în format fizic (pentru burse sociale)

Calendarul de acordare a burselor în cadrul UBB pentru semestrul II an universitar 2021-2022

Calendarul de acordare a burselor speciale (cultural-artistică) semestrul II al anului universitar 2021-2022

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licență și masterat forma de învăţământ cu frecvenţă 2021-2022