Anunţ referitor la bursele pentru semestrul I, an universitar 2021-2022

Publicat în Anunțuri, Burse de studii, Burse sociale

Cererile de bursă de merit, de performanţă şi cele de bursă socială, se depun în perioada 27 septembrie – 15 octombrie 2021, pe platforma https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse.

Actele pentru bursa socială semnate şi datate vor fi arhivate într-o arhivă de tip .zip care va fi încărcată pe platformă.

 

Cerere tip pentru bursa de merit şi de performanţă

Actele necesare pentru bursa socială

Dispoziţie de acordare a burselor pentru semestrul I

Calendarul de acordare a burselor în cadrul UBB pentru semestrul I an universitar 2021-2022

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licență și masterat forma de învăţământ cu frecvenţă 2021-2022

Regulament privind acordarea burselor pentru studenţi la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială