Anunţuri studenţi

Anunţ privind vaccinarea

 

 

Burse pentru activitatea ştiinţifică – 2021-2022

 

Limba franceză – anunț anul 1

 

Anunț anul 1 – Sociologie, Antropologie, Res.Umane

 

 

Invitaţie symposium-workship international

Anunţ referitor la bursele pentru semestrul I, an universitar 2021-2022

Deschiderea anului universitar 2021-2022

Redistribuire la cazare

Subvenţii de cazare pentru anul universitar 2021-2022

În atenţia studenţilor din anul I – antropologie, resurse umane şi sociologie

Testare din limba engleză – Anul I

Reînmatricularea în anul 2021-2022

Cazarea în căminele studențești pentru anul universitar 2021-2022

Tabere studenţeşti 2021

Date de restanţe pentru sociologie

Programarea susţinerii dizertaţiilor -sesiunea de vară 2021 – domeniul Asistenţă Socială

Programarea susținerii examenului de licență – sesiunea de vară 2021 – Departamentul de Sociologie

Programarea susținerii dizertațiilor – sesiunea de vară 2021 – Departamentul de Sociologie

Programarea Examenului de licență – sesiunea de vară 2021 – Departamentul de Asistență Socială

În atenţia studenţilor din anii terminali

Desfăşurarea susţinerii dizertaţiilor la departamentul de sociologie – 2021

Desfăşurarea examenului de licenţă la departamentul de sociologie – 2021

Desfăşurarea examenului de licenţă 2021 – domeniul asistenţă socială

Date examene de lichidare – asistenţă socială

Sesiunea de lichidare 2021

Programarea examenelor – sesiunea vară 2021

Procesul de evaluare al cadrelor didactice de către studenți

Anunţ important pentru studenţi – program secretariat

O nouă selecție pentru mobilități Erasmus+ aprilie 2021

Programul “Euro 200” – 2021

Liste finale cu studenţii care beneficiază de bursă pe semestrul II, an universitar 2020-2021

Lista cu studenţii care beneficiază de burse pe semestrul II, an universitar 2020-2021

Rezultatele evaluării cererilor depuse pentru schimbarea opționalului ales – domeniul sociologie

ANUNȚ – În atenția studenților specializărilor Sociologie, Antropologie, Resurse umane – nivel licență

Examenul de licență la Departamentul de Asistență Socială – februarie 2021

Examenul de licență și susținerea dizertațiilor la Departamentul de Sociologie – februarie 2021

Date susţinere licenţă – februarie 2021

Date susţinere disertaţie – februarie 2021

Restanţe – domeniul asistenţă socială

Restanţe – domeniul sociologie

Desfăşurarea activităţii didactice în semestrul II al anului universitar la FSAS

Burse sociale pentru semestrul II – an universitar 2020/2021

Ghidul privind protecţia datelor cu caracter personal în timpul desfăşurării examenelor prin intermediul tehnologiei şi a internetului la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Anunţ referitor la plata taxelor restante

Programarea examenelor la învăţământ la distanţă – sesiunea iarnă 2021

Programarea examenelor – sesiunea de iarnă 2021, nivel master

Programarea examenelor – sesiunea de iarnă 2021, domeniul asistenţă socială, nivel licenţă

Programarea examenelor – sesiunea de iarnă 2021, domeniul sociologie, nivel licenţă

Informare din partea CTP

Anunţ referitor la taxele din semestrul I, an universitar 2020-2021

Liste finale de burse pentru semestrul I, an universitar 2020-2021

Rezultatele contestaţiilor depuse pentru acordarea bursei pe semestrul I/2020-2021

Selecţie studenţi de anul I în proiectul RE-SAS

Selecţie Erasmus+ 2020/2021 pentru mobilităţi de studiu – octombrie 2020

Comunicat – Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială

Programul secretariatului cu studenţii

Programul cabinetului medical pentru studenţi

Grupe – anul I – Asistenţă Socială

Înscrieri pentru Modulul Pedagogic

Comunicat din partea BCU

Anunţ referitor la bursele din semestrul I al anului universitar 2020/2021

Anunţ referitor la taxe pentru anul universitar 2020-2021

Anunţ privind cazarea – liste cazări

Anunţ important – reînmatriculări

Anunţ important pentru studenţi – program secretariat