Rezultate Finale- Apel pentru candidați în programul Erasmus+ Professional Assistance to Disadvantaged Social Groups – octombrie 2022

Publicat în Anunțuri, Erasmus+ [Ro], Noutăți

Rezultate selecție, după proba interviului –

Număr matricol Rezultat
8059 Admis
721 Admis
8071 Admis
711 Admis
8392 Admis
8394 Admis
2082 Admis
8414 Admis
2084 Admis
710 Admis
8737 Admis
2090 Admis
dosar nr 3 Respins
8390 Rezerva
8387 Rezerva
8391 Rezerva
8406 Rezerva
8398 Rezerva
Rezultate depunere dosare
Afișat la data de 6 octombrie 2022

Număr matricol Dosar
710 complet
711 complet
721 complet
2082 complet
2084 complet
8059 complet
8071 complet
8390 complet
8391 complet
8392 complet
8394 complet
8398 complet
8406 complet
8414 complet
8737 complet
dosar nr 1 – 8387 complet
dosar nr 2 – 2090 complet
dosar nr 3 incomplet
Pentru informații suplimentare despre selecție vă rugăm să vă adresați la adresa eva.laszlo@ubbcluj.ro


Publicat în data de 28 septembrie 2022 –

Acest anunț se adresează tuturor studenților vorbitori de limba maghiară înmatriculați la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială și se referă la selecția studenților candidați pentru participarea în programul Professional Assistance to Disadvantaged Social Groups din data de 10 octombrie 2022 (online) și 24 – 28 octombrie la Eszterházy Károly Catholic University, Eger, Ungaria

Află toate detaliile necesare pentru înscrie printr-un click pe fiecare dintre butoanele de mai jos:

Condiții pentru înscriere
Dacă îndeplinești condițiile de mai jos, ești eligibil pentru a candida în acest program

  • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu, licență, master sau doctorat, indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxa”), formă de învățământ („zi” sau „cu frecvență redusă”).
  • Să fie cunoscători de limba maghiară
Pregătirea dosarului de înscriere
Dosarul tău de înscriere trebuie să includă următoarele documente*:

  • Fișa candidatului* (descarcă de aici). Aceasta trebuie completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa.
  • O declarație pe proprie răspundere (descarcă de aici). Aceasta trebuie completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie.
  • Adeverință cu rezultatele academice de la ultima sesiune de examene. Aceasta este eliberată de secretariatul facultății, din care reiese media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta).
  • Curriculum Vitae. Se va redacta în limba maghiară. Documentul va fi datat, semnat și salvat ca fișier PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
  • Scrisoare de motivaţie. Aceasta va fi redactată în limba maghiară și nu va depăși 500 de cuvinte. Documentul va fi datat, semnat și salvat ca fișier PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare

*În cazul în care dosarul de înscriere este incomplet până la data menționată în calendar, atunci candidatul/candidata nu va avea posibilitatea să participe la interviul de selecție.

Interviul
Interviul va presupune o prezentare introductivă din partea fiecărui candidat în limba maghiară și întrebări din partea membrilor comisiei.
Comisia este alcătuită din:
– lect. dr. David Kacso Agnes
– lect. asociat dr. Adorjani Julia
– lect. univ. dr. Éva László
Criterii de evaluare
  • Dosarul de candidatură: 40%
  • Media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 10%
  • Interviul: 50%
Calendar
6 octombrie 2022, până la ora 16 Înscrierea în cadrul selecției prin transmiterea documentelor care întocmesc dosarul de selecție la adresa ionut.foldes@ubbcluj.ro.
6 octombrie 2022 Afișarea rezultatelor depunerii dosarului de selecție și comunicarea programării interviurilor de selecție pe site-ul facultății, secțiunea „noutăți” și pe mail.
7 octombrie 2022, ora 15:00 Desfășurarea interviurilor pentru selecție: începând cu ora 15:00, sala 312, sediul facultății
7 octombrie, ora 18 Afișarea rezultatelor pe site-ul facultății, secţiunea „noutăți”
7-8 octombrie 2022, până la ora 16 Depunerea contestațiilor pe email la adresa ionut.foldes@ubbcluj.ro.
8 octombrie 2022 Comunicarea rezultatelor finale pe site-ul facultății, secțiunea „noutăți”.