Apel pentru selecția de candidați pentru mobilități ERASMUS+ sesiunea octombrie 2022

Publicat în Anunțuri, Erasmus+ [Ro], Noutăți

Publicat în data de 5 octombrie 2022

 

Acest anunț se adresesează studenților înmatriculați la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (nivel licență anii 2 și 3, masterat anii 2 și 3 și doctorat) și se referă la:

 • selecția candidaților pentru mobilități de studiu în semestrul 2, anul universitar 2022-2023.

 
Condiții pentru înscriere
Dacă îndeplinești condițiile de mai jos, ești eligibil pentru a candida pentru o bursă de studiu Erasmus+

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu, licență, master sau doctorat, indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxa”), formă de învățământ („zi” sau „cu frecvență redusă”).
 • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență).
 • Să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție.
Pregătirea dosarului de înscriere
Dosarul tău de înscriere trebuie să includă următoarele documente*:

 • Fișa candidatului** (descarcă de aici). Aceasta trebuie completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa.
 • Declarație pe proprie respundere (descarcă de aici). Aceasta trebuie completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie.
 • Adeverință cu rezultatele academice de la ultima sesiune de examene. Aceasta este eliberată de secretariatul facultății, din care reiese media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta).
 • Copie a certificatului de competență lingvistică***.  Aceasta trebuie sa fie pentru limba în care se va studia în mobilitate, nivel minim B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie_Atestat
 • Curriculum Vitae. Se va redacta în limba de studiu sau în limba engleză. Documentul va fi datat, semnat și salvat ca fișier PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoare de motivaţie. Aceasta va fi redactată în limba de studiu sau în limba engleză și nu va depăși 500 de cuvinte. Documentul va fi datat, semnat și salvat ca fișier PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare

*În cazul în care dosarul de înscriere este incomplet, candidatul/a nu va avea posibilitatea de a participa la interviul de selecție, etapă obligatorie.
**În vederea alegerii universității/universităților unde se dorește realizarea mobilității, se recomanda în prealabil consultarea cu coordonatorul ERASMUS la nivel de facultate.
***În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică după încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionand faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.  Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

Planul de mobilitate
Planul de mobilitatea reprezintă o propunere a studentului sau studentei candidate cu privire la activitățile derulate pe parcursul mobilității de studiu sau de practică.
Planul va fi redactat narativ, în limba română sau engleză și va avea aproximativ 1000 de cuvinte. Acesta va include ariile de interes ale candidatului, principalele discipline de studiu pentru care se optează (în cazul mobilităților de studiu)/ principalele activități de practică (în cazul mobilităților de practică) și rezultatele așteptate de către candidat.
Documentul va fi datat, semnat și salvat ca fișier PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Propunere.
Interviul
Interviul va avea loc individual cu fiecare candidat în prezența unei comisii alcătuite din cadre didactice de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială și din membri ai echipei biroului ERASMUS+ la nivel de facultate și universitate. Comisia de evaluare va fi comunicată în anunțul de programare a interviurilor.
Interviul va presupune o prezentare a candidaților și în limba de studiu specifică mobilității alese. De asemenea, interviul va include mai multe discuții despre planul de mobilitate al candidatului/candidatei.
Criterii de evaluare
 • Media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 10%
 • Dosarul de candidatură: 20%
 • Planul de mobilitate: 20%
 • Interviul: 50%Calendar
5 octombrie – 27 octombrie 2022 Înscrierea în cadrul selecției prin transmiterea documentelor menționate în anunț (dosarul de înscriere și planul de mobilitate) la adresa ionut.foldes@ubbcluj.ro.
28 octombrie 2022 Afișarea rezultatelor depunerii dosarului de selecție și comunicarea programării interviurilor de selecție pe site-ul facultății, secțiunea „noutăți” și pe mail.
31 octombrie 2022, începând cu ora 14:00 Derularea interviurilor de selecție a candidaților. Detaliile vor fi comunicate ulterior
31 octombrie 2022 Afișarea rezultatelor după desfășurarea interviurilor, pe site-ul facultății, sectiunea „noutăți” și depunerea contestațiilor pe email la adresa ionut.foldes@ubbcluj.ro (până la data de 1 noiembrie, ora 12:00 AM.
1 noiembrie 2022 Comunicarea rezultatelor finale pe site-ul facultății, secțiunea „noutăți”.


Lista locurilor disponibile pentru mobilitățile de studiu

Erasmus + Your Ticket to the World
Biroul Erasmus+ al UBB va organiza in data de 10 octombrie la ora 14 evenimentul on-line intitulat Erasmus + Your Ticket to the World, destinat tuturor studentilor universitatii noastre, care sunt interesati de o mobiltiate Erasmis in acest an academic. Acesta va debuta prin prezentarea programului Erasmus si se va continua cu o sesiune de intrebari si raspunsuri.

Accesați pagina evenimentului aici (click)