Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

Semestrul I 

AMR9010 Drept penal procesual
AMR0132 Metode cantitative avansate de prelucrare a datelor
AMX9001 Opțional de specialitate 1
AMX9002 Opțional de specialitate 2
AMR9011 Practică supervizată I

Semestrul II

AMR9025 Comunicare și mediere
AMR9021 Teoria și analiza conflictelor-perspectiva medierii
AMR9023 Medierea-teorii şi practici
AMX9003 Opțional de specialitate 3
AMR9022 Practică supervizată II

Semestrul III

AME9031 Probațiune-asistență și consiliere (în lb. engleză)
AMX9004 Opțional de specialitate 4
AMX9005 Opțional de specialitate 5
AMR9032 Practică supervizată III

Semestrul IV

AMR9040 Modele de bună practică, art-terapie și comunități terapeutice
AMR9041 Tutoriat de cercetare pentru lucrarea de disertație
AME9042 Ordine socială și ordine spațială (în lb. engleză)
AMX9006 Opțional din oferta UBB