Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

 

DescriereCariereObiectiveDiscipline de studiuCondiţii de admitereActivitățiContact

Masteratul este unul profesional şi interdisciplinar şi se adresează în principal, absolvenţilor de asistenţă socială, psihologie, sociologie și drept. Programul este astfel conceput încât să asigure o pregătire teoretico-metodologică aprofundată şi susţinută prin stagii de practică supervizată în cadrul a două module de specializare: Abordări şi intervenţii restaurativ-reabilitative şi Mediere.
Prin oferta educaţională se asigură formarea şi  dezvoltarea competenţelor profesionale în acord cu standardele ocupaţionale din următoarele domenii: asistenţa socială a persoanelor adulte private de libertate, asistenţa socială a minorilor privaţi de libertate, asistenţa socială a familiilor persoanelor sancţionate penal,  asistenţa socială a ex-deţinuţilor, probaţiune (supravegherea si asistarea psihosocială a persoanelor care au săvârşit infracţiuni şi au fost sancţionaţi penal cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în comunitate); asistenţa şi consilierea victimelor infracţiunilor, mediere (medierea în familie şi medierea victimă- infractor), consultanţă pentru design-ul şi implementarea programelor de cercetare şi intervenţie socială pentru reducerea riscului de recidivă, creşterea siguranţei sociale şi asistarea  psiho-socială a infractorilor, victimelor, şi/sau familiilor acestora.

Asistent social în sistemul penitenciar, Consilier de probațiune, Inspector de probațiune, Mediator, Specialist in asistență socială și consiliere, Cercetător în asistenţa socială, Asistent de cercetare în asistenţa socială, Specialiști în domeniul juridic și social, Art terapeut, Specialist în angajare asistată.

 

Admiterea studenţilor – Criterii de selecţie:

  • Media de licenţă (60%)
  • Scrisoare de motivaţie, CV şi interviu (40%)

La începutul lunii decembrie 2022,  un grup de cinci studenți din anul II asistență socială, învățământ cu frecvență și de la programul masteral Asistență socială în spațiul justiției. Probațiune și mediere, însoțiți de d-na conf. univ. Sorina Poledna, au participat la un schimb de experiența și vizită de studii, la invitația Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Faculty for Social Work. Activitățile la care studenții au participat, cum ar fi seminarul despre Asistență socială și digitalizare – exercițiu: realitatea augmentata, workshop-ul cu tema: The third Place, cât și vizitele la Diakonie Elbe Elster – Asistență socială cu refugiați, la Familienhaus – asistență socială pentru familie și copii, au reprezentat tot atâtea ocazii de învățare, de inter-cunoastere culturală și interacțiune cu studenți, cadre didactice de la universitatea gazdă și practicieni din servicii și organizații de asistență socială din Cottbus.

 

Persoană de contact: conf. univ. dr. Sorina Poledna
Director/responsabil al programului de masterat