Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

DescriereCariereObiectiveDiscipline de studiuCondiţii de admitereContact

Masteratul este unul profesional şi interdisciplinar şi se adresează în principal, absolvenţilor de asistenţă socială, psihologie, sociologie și drept. Programul este astfel conceput încât să asigure o pregătire teoretico-metodologică aprofundată şi susţinută prin stagii de practică supervizată în cadrul a două module de specializare: Abordări şi intervenţii restaurativ-reabilitative şi Mediere.
Prin oferta educaţională se asigură formarea şi  dezvoltarea competenţelor profesionale în acord cu standardele ocupaţionale din următoarele domenii: asistenţa socială a persoanelor adulte private de libertate, asistenţa socială a minorilor privaţi de libertate, asistenţa socială a familiilor persoanelor sancţionate penal,  asistenţa socială a ex-deţinuţilor, probaţiune (supravegherea si asistarea psihosocială a persoanelor care au săvârşit infracţiuni şi au fost sancţionaţi penal cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în comunitate); asistenţa şi consilierea victimelor infracţiunilor, mediere (medierea în familie şi medierea victimă- infractor), consultanţă pentru design-ul şi implementarea programelor de cercetare şi intervenţie socială pentru reducerea riscului de recidivă, creşterea siguranţei sociale şi asistarea  psiho-socială a infractorilor, victimelor, şi/sau familiilor acestora.

Asistent social în sistemul penitenciar, Consilier de probațiune, Inspector de probațiune, Mediator, Specialist in asistență socială și consiliere, Cercetător în asistenţa socială, Asistent de cercetare în asistenţa socială, Specialiști în domeniul juridic și social, Art terapeut, Specialist în angajare asistată.

 

Admiterea studenţilor – Criterii de selecţie:

  • Media de licenţă (60%)
  • Scrisoare de motivaţie, CV şi interviu (40%)

Persoană de contact: conf. univ. dr. Sorina Poledna
Director/responsabil al programului de masterat

[iheu_ultimate_oxi id=”4″]