Bursa de ajutor social

Publicat în Burse sociale

Bursa de ajutor social are un caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru universitar).

Pot beneficia de bursă de ajutor social, studenții de la învățământul cu frecvență, care nu au împlinit 35 ani.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii şi cursanţii de la învăţământul cu frecvență, care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

  • studenţii integralişti orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;
  • studenţii integralişti bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, hepatită cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozată sau reumatism articular acut, etc.
  • studenţii integralişti a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (1.346 lei)

În cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral, fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social şi studenţilor care au obţinut minim 20 de credite din 30 necesare pentru a fi integralist, în ordinea descrescătoare a numărului de credite obţinute.

Din alocaţiile bugetare beneficiază de burse de ajutor social permanent numai studenţii bugetaţi.

Bursele de ajutor social se acordă pe baza cererii aprobate de către Comisia de burse pe facultate, şi, după caz, pe baza actelor doveditoare. Aceste cereri vor fi depuse în termen de 15 de zile calendaristice de la începerea semestrului şi vor fi însoţite de declaraţii de venituri de la părinţii sau susţinătorii legali ai studentului care solicită bursa, precum şi acte justificative/doveditoare ale dreptului de acordare a acestora.