Burse sociale pentru semestrul I – an universitar 2022-2023

Publicat în Anunțuri, Burse sociale

Actele  necesare  cererii de bursă socială se aduc personal la d-na Irina Albu, cam. 202, în perioada 03 octombrie – 21 octombrie 2022, orele 16:00.

Aceste acte sunt pe 3 luni şi anume: IUNIE 2022, IULIE 2022, AUGUST 2022

Actele sunt pe numele părinţilor, în funcţie de situaţia fiecărui student în parte.

 • Adeverinţe cu salariul NET pe cele 3 luni
 • Cupoane de pensie pe cele 3 luni
 • Adeverinţă cu venitul agricol ( NU cât teren, ci în LEI efectiv/an)
 • Adeverinţă de la Administraţia Financiară că nu/da cu venitul impozabil, fiecare membru adult din familie (pe anul 2022)
 • Adeverinţe de ELEV/STUDENT de la fraţi/surori
 • Declaraţie pe proprie răspundere legalizată la un notar public – PENTRU PĂRINŢII CARE NU AU NICI UN FEL DE VENITURI
 • Copie xerox după certificatul de deces (dacă e cazul)
 • Cărţi de identitate – copie xerox la toţi membri din familie
 • Certificate de naştere – copie xerox petru TOȚI copiii din familie
 • Cerere TIP – Anexa 7 
 • Declaraţie TIP – Anexa 8 
 • Anchetă socială eliberată de primărie (dacă venitul este 0)
 • Pentru bursă socială pe caz MEDICAL – CERTIFICAT MEDICAL/SCRISOARE MEDICALĂ de la medicul specialist cu diagnosticul în categoriile de boli din art.14, alin.3, pct.2, din Regulament (NU DE LA MEDICUL DE FAMILIE, NU ADEVERINȚĂ MEDICALĂ)
 • Copie xerox după Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat.
 • Alte acte după caz.

 

Venitul mediu net pe membru de familie care se va lua în considerare pentru perioada iunie-august 2022 este 1.386 lei.

 

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat la Universitatea ”Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca pentru anul 2022-2023