Burse speciale pentru activitate ştiinţifică

Publicat în Anunțuri

Bursa specială pentru activitatea ştiinţifică se acordă:
– studenţilor de la nivel licență (începând cu anul II) și masteranzilor (începând cu anul I);
– pe perioada unui an academic, cu excepția anilor terminali de la ciclul licență respectiv master;
– numai o singură dată pe parcursul studiilor.

Termenul de depunere a cererilor este 26 octombrie 2018, ora 14,00 la secretar şef Irina Albu, cam. 202.

 

Cerere de acordare a bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică pentru anul universitar 2018-2019

Mai multe informaţii …