Beneficiarii burselor sociale din fonduri UBB – buget Beneficiarii burselor sociale din fonduri UBB – taxă Beneficiarii burselor sociale ocazionale Doar studenții bursieri care NU AU DEPUS PÂNĂ ÎN ACEST MOMENT UN EXTRAS DE CONT/CONT IBAN LA SERVICIUL SOCIAL sunt rugaţi…Read more Listele cu beneficiarii burselor sociale din fondurile proprii ale…
Rezultatele obținute la concursului pentru acordarea burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică a studenților la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – sesiunea Octombrie-Noiembrie 2021   În urma susţinerii proiectelor de cercetare şi a evaluării dosarelor candidaţilor, comisia de concurs a…Read more Rezultate concurs burse speciale pentru cercetare științifică 2021 –…
Burse sociale Burse de merit Burse de performanță Doar studenții bursieri care NU AU DEPUS PÂNĂ ÎN ACEST MOMENT UN EXTRAS DE CONT/CONT IBAN LA SERVICIUL SOCIAL sunt rugaţi să trimită scanat contul IBAN pe e-mail: social@ubbcluj.ro în perioada 2 – 5 noiembrie. Pe extrasul de cont…Read more Liste finale de burse pentru semestrul I – 2021-2022…
Ședința din data de 29.10.2021   Nr.crt. Nr. matricol Aviz favorabil/nefavorabil 1. 7312 Aviz nefavorabil 2. 7665 Aviz nefavorabil 3. 7285 Aviz nefavorabil 4. 7324 Aviz favorabil 5. 664 Aviz nefavorabil 6. 7910 Aviz nefavorabil 7. 8274 Aviz nefavorabil 8.…Read more Răspuns la cererile de contestații la bursele pe sem.…
Burse de performanţă Burse de merit Burse sociale     Contestațiile la listele de bursă se depun pe adresa irina.albu@ubbcluj.ro până în data de 27 octombrie, orele 16:00. Doar studenții bursieri care NU AU DEPUS PÂNĂ ÎN ACEST MOMENT UN EXTRAS DE CONT/CONT IBAN LA…Read more Lista cu studenţii care beneficiază de bursă pe semestrul…
Rezultatele concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didatic al Departamentului de Asistenţă Socială al FSAS-UBB – sesiunea octombrie 2021   La concurs s-au înscris doi membri ai Departamentului de Asistenţă Socială, cu dosarele de concurs nr.1/2021 și nr.3/2021. 1. Îndeplinirea condițiilor…Read more Rezultate concurs gradații merit personal didactic FSAS-UBB – 2021…
Începând cu data de 14 octombrie 2021 se pot face programări pentru vaccinare la cabinetele medicale UBB situate în parcul Iuliu Hațieganu, cămin Sport XXI. Programările se vor face telefonic zilnic în intervalul orar  8:30-10:30 și 17:00-18:00 la numerele  de…Read more Anunţ privind vaccinarea ›
Calendar    până în 6 octombrie– aprobare comisii de evaluare a gradațiilor de merit de către Consiliul Facultății și Consiliul de Administrație al UBB, numirea comisiilor prin decizia rectorului UBB 7 octombrie– afișarea calendarului concursului la nivel FSAS (pe site) 12 octombrie – 14 octombrie – …Read more Anunţ privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul UBB…
Aplicațiile se vor depune prin intermediul platformei electronice dedicată burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/ ...Read more Burse pentru activitatea ştiinţifică – 2021-2022 ›
Studenții din anul 1, toate specializările facultății, care doresc să opteze pentru limba franceză, sunt invitați să participe joi, în data de 30 septembrie, ora 18, la o întâlnire organizatorică cu doamna lect.dr. Anamaria Lupan pe platforma MS Teams, accesând…Read more Limba franceză – anunț anul 1 ›
Studenții anului 1 specializările Sociologie, Antropologie, Resurse umane care din motive tehnice nu au putut participa la întâlnirea de orientare de luni, 27 septembrie, sunt așteptați on-line miercuri, 29 septembrie, ora 16, pentru reluarea întâlnirii de orientare. Limita de participanți…Read more Anunț anul 1 – Sociologie, Antropologie, Res.Umane ›
Liste de recazare căminele studenţeşti Căminul 2 Căminul 16 Căminul Economica 2   Studenții care nu au primit cazare și doresc cazare la redistribuire, sunt rugați să depună cerere de cazare – redistribuire  însoțită de certificatul de vaccinare sau alte…Read more Redistribuire la cazare ›
Dragi studenti,   Organizez un symposium-workship international, care se desfăşoară mâine, pe o tematică specială. Vă invit să participati, să audiaţi şi să puneţi întrebări, daca aveti disponibilitate si interes. Aveti mai jos datele de conectare pe zoom.   lect.…Read more Invitaţie symposium-workship international ›
Cererile de bursă de merit, de performanţă şi cele de bursă socială, se depun în perioada 27 septembrie - 15 octombrie 2021, pe platforma https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse ....Read more Anunţ referitor la bursele pentru semestrul I, an universitar 2021-2022 ›
Deschiderea anului universitar – Departamentul Asistenţă Socială – învăţământ la distanţă Vă adresăm invitația de a participa la Ceremonia de deschidere a noului an universitar ID-IFR, eveniment care va avea loc ONLINE, vineri 15 octombrie 2021 începând cu ora 17:00. Link ZOOM: https://econ-ubbcluj-ro.zoom.us/j/87183802008  …Read more Deschiderea anului universitar 2021-2022 ›
Rezultate finale gradaţii de merit Rezultate gradații de merit   Facultatea de Sociologie și Asistență Socială anunță scoaterea la concurs a 2 gradații de merit pentru personalul didactic auxiliar al FSAS. Concursul este organizat în baza Metodologiei Cadru de Acordare…Read more Gradaţii de merit pentru personalul didactic auxiliar al FSAS…
Valoarea subvenției individuale de sprijin pentru cazare este de aproximativ 1.400 lei/anul universitar 2021-2022. Studenții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie studenți bugetați; să fi promovat anul de studiu precedent depunerii cererii; să aibă vârsta de până la 29…Read more Subvenţii de cazare pentru anul universitar 2021-2022 ›
Distribuţia studenţilor pe grupe de seminar – anul I SPECIALIZĂRILE SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE, RESURSE UMANE Nr. Crt. Număr legitimaţie de concurs admitere Specializare Grupa seminar 1 403 Sociologie 1 2 516 Sociologie 1 3 217 Sociologie 1 4 334 Sociologie 1…Read more În atenţia studenţilor din anul I – antropologie, resurse…
Informații legate de testele de plasare atât pentru grupele de asistență socială cât și cele pentru grupele de RU Read more Testare din limba engleză – Anul I ›
SPECIALIZĂRILE NIVEL LICENȚĂ SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE ȘI RESURSE UMANE   ATENȚIE! Studenții pot alege cursuri opționale de la alte facultăți doar în cazul în care acestea se pot încadra drept discipline de specialitate pentru specializarea urmată. De exemplu, poate fi ales…Read more Opţionale de specialitate anii II şi III – domeniul…
Căminul 2 Căminul 14 Căminul 16 Economica 1 Economica 2 Studenții care se găsesc pe liste vor merge la direct la cămine cu copie Xerox după buletin și buletinul în original 1 poză tip legitimație banii pe prima lună de…Read more Liste cazări pentru anul universitar 2021-2022 ›