Bursele de performanță şi de merit se atribuie beneficiarilor pe durata unui semestru universitar, în conformitate cu planul de învăţământ. Cuantumul burselor este de 1.000 de lei pentru bursele de…
Beneficiarii burselor acordate sunt studenţii UBB, cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, la învăţământul universitar nivel…