Calendarul de acordare a burselor - sem. II an univ 2022-2023Read more Calendarul de acordare a burselor – sem. II an univ 2022-2023 ›
Burse sociale Burse de merit Burse de performanță Liste inițiale cu bursierii pe sem. I 2022-2023 Afișate azi, 28.10.2022 Contestațiile se pot depune, conform regulamentului de burse în perioada 31.10.-…
Anunţ referitor la bursele din semestrul I al anului universitar 2022/2023 ...Read more Anunţ referitor la bursele din semestrul I al anului universitar 2022/2023 ›
Listele cu studenţii care beneficiază de bursă pe semestrul II, an universitar 2021-2022 ...Read more Listele cu studenţii care beneficiază de bursă pe semestrul II, an universitar 2021-2022 ›
Cererile de bursă de merit, de performanţă şi cele de bursă socială, se depun în perioada 21 februarie – 11 martie 2021, pe platforma https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse. Actele pentru bursa socială semnate şi datate…
Beneficiarii burselor acordate sunt studenţii UBB, cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, la învăţământul universitar nivel…