Cererile de bursă de merit, de performanţă şi cele de bursă socială, însoţite de extrasul de cont, se depun în perioada 28 septembrie – 16 octombrie 2020, orele 16:00, pe…
Bursa de ajutor social are un caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru universitar). Pot beneficia de bursă de ajutor social, studenții de la învățământul cu frecvență, care nu…
Beneficiarii burselor acordate sunt studenţii UBB, cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, la învăţământul universitar nivel…