Anunţ referitor la bursele din semestrul I al anului universitar 2022/2023 ...Read more Anunţ referitor la bursele din semestrul I al anului universitar 2022/2023 ›
Burse sociale pentru semestrul I - an universitar 2022-2023 ...Read more Burse sociale pentru semestrul I – an universitar 2022-2023 ›
Listele cu studenţii care beneficiază de bursă pe semestrul II, an universitar 2021-2022 ...Read more Listele cu studenţii care beneficiază de bursă pe semestrul II, an universitar 2021-2022 ›
Cererile de bursă de merit, de performanţă şi cele de bursă socială, se depun în perioada 21 februarie – 11 martie 2021, pe platforma https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse. Actele pentru bursa socială semnate şi datate…
Actele  necesare  cererii de bursă socială se pot încărca pe platforma https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro în perioada 22 februarie - 12 martie 2021 ...Read more Burse sociale pentru semestrul II – an universitar 2021-2022 ›
Cererile de bursă de merit, de performanţă şi cele de bursă socială, se depun în perioada 27 septembrie - 15 octombrie 2021, pe platforma https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse ....Read more Anunţ referitor la bursele…
Liste finale cu studenţii care beneficiază de bursă pe semestrul II, an universitar 2020-2021 ... Read more Liste finale cu studenţii care beneficiază de bursă pe semestrul II, an universitar…
Lista cu studenţii care beneficiază de burse pe semestrul II, an universitar 2020-2021 .... Read more Lista cu studenţii care beneficiază de burse pe semestrul II, an universitar 2020-2021 ›
Cererile de bursă de merit, de performanţă şi cele de bursă socială, se depun în perioada 22 februarie - 12 martie 2021, pe platforma https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse ...Read more Anunţ referitor la…
Actele  necesare  cererii de bursă socială se pot încărca pe platforma https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro în perioada 22 februarie – 12 martie 2021. Aceste acte sunt pe 3 luni şi anume: NOIEMBRIE 2020, DECEMBRIE 2020, IANUARIE…
Bursa de ajutor social are un caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru universitar). Pot beneficia de bursă de ajutor social, studenții de la învățământul cu frecvență, care nu…
Beneficiarii burselor acordate sunt studenţii UBB, cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, la învăţământul universitar nivel…