Disertaţie promoţia 2022 - sociologie ...Read more Disertaţie promoţia 2022 – sociologie ›
Disertaţie promoţia 2022 - asistenţă socială ...Read more Disertaţie promoţia 2022 – asistenţă socială ›
Examen de licenţă promoţia 2022 - asistenţă socială ...Read more Examen de licenţă promoţia 2022 – asistenţă socială ›
Tematica probei 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale ...Read more Examen de licenţă promoţia 2022 – sociologie ›
Structura anului .....Read more Structura anului ›