Prin disertația master se evaluează cunoştinţele şi competenţele de specialitate ale studentului în conceperea şi realizarea unei cercetări independente, precum şi în redactarea unui studiu de sine stătător, în domeniul…
Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă, şi anume: prezentarea şi susţinerea disertaţiei. Prezentarea şi susţinerea pot fi publice în sensul posibilităţii participării studenţilor şi cadrelor didactice de la UBB…
Examenul de licență și susținerea dizertațiilor la Departamentul de Sociologie ...Read more Examenul de licență și susținerea dizertațiilor la Departamentul de Sociologie ›
Aplicația pentru încărcarea dosarelor pentru înscrierea la LICENȚĂ și DIZERTAȚIE Studenţii care au cont de MSO365 se loghează cu contul instituţional de student (adresa de mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola). Cei care nu…
Domenii și teme pentru realizarea lucrării de licență și disertație - Departamentul de Asistență Socială ...Read more Domenii și teme pentru realizarea lucrării de licență și disertație – Departamentul de…
Procedura privind repartizarea, aprobarea şi elaborarea lucrărilor de licenţă/disertaţie la departamentul de asistenţă socialăRead more Procedura privind repartizarea, aprobarea şi elaborarea lucrărilor de licenţă/disertaţie la departamentul de asistenţă socială ›
Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai a elaborat un ghid de etică și onestitate academică pentru studenții UBB ...Read more Ghid de etică pentru studenţi ›
Aplicația pentru încărcarea dosarelor pentru înscrierea la LICENȚĂ și DIZERTAȚIE   Domeniul sociologie Pentru absolvenţii cu diploma de licenţă din UBB: cerere tip de înscriere (semnată); diploma de licenţă (dacă…