În baza Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master, completat și republicat în baza Hotărârea Senatului UBB nr. 172 din 13.12.2021, Secțiunea…
Examenele de absolvire sesiunea februarie 2022 se vor desfășura conform regulamentelor și procedurilor aplicate în sesiunea din iunie-iulie 2021 ...Read more Date susţinere disertaţie – februarie 2022 ›
Rezultate susţinere dizertaţii iunie 2021 ... Read more Rezultate susţinere dizertaţii iunie-iulie 2021 ›
Asistenţă Socială şi Economie Socială Masterat european în drepturile copiilor
Programarea susținerii dizertațiilor - sesiune de vară 2021 - Departamentul de Sociologie ...Read more Programarea susținerii dizertațiilor – sesiunea de vară 2021 – Departamentul de Sociologie ›
Aplicația pentru încărcarea dosarelor pentru înscrierea la LICENȚĂ și DIZERTAȚIE ...Read more Înscrierea la disertaţie ›
Desfăşurarea susţinerii dizertaţiilor la departamentul de sociologie - sesiunea iunie-iulie 2021Read more Desfăşurarea susţinerii dizertaţiilor la departamentul de sociologie – 2021 ›
Studenţii care au cont de MSO365 se loghează cu contul instituţional de student (adresa de mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola) ...Read more Date susţinere disertaţie – iunie-iulie 2021 ›
Aplicația pentru încărcarea dosarelor pentru înscrierea la LICENȚĂ și DIZERTAȚIE   Domeniul sociologie Pentru absolvenţii cu diploma de licenţă din UBB: cerere tip de înscriere (se generează din platforma de…
Procedura privind repartizarea, aprobarea şi elaborarea lucrărilor de licenţă/disertaţie la departamentul de asistenţă socialăRead more Procedura privind repartizarea, aprobarea şi elaborarea lucrărilor de licenţă/disertaţie la departamentul de asistenţă socială ›
Prin disertația master se evaluează cunoştinţele şi competenţele de specialitate ale studentului în conceperea şi realizarea unei cercetări independente, precum şi în redactarea unui studiu de sine stătător, în domeniul…
Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă, şi anume: prezentarea şi susţinerea disertaţiei. Prezentarea şi susţinerea pot fi publice în sensul posibilităţii participării studenţilor şi cadrelor didactice de la UBB…
Examenul de licență și susținerea dizertațiilor la Departamentul de Sociologie ...Read more Examenul de licență și susținerea dizertațiilor la Departamentul de Sociologie ›
Aplicația pentru încărcarea dosarelor pentru înscrierea la LICENȚĂ și DIZERTAȚIE Studenţii care au cont de MSO365 se loghează cu contul instituţional de student (adresa de mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola). Cei care nu…
Domenii și teme pentru realizarea lucrării de licență și disertație - Departamentul de Asistență Socială ...Read more Domenii și teme pentru realizarea lucrării de licență și disertație – Departamentul de…
Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai a elaborat un ghid de etică și onestitate academică pentru studenții UBB ...Read more Ghid de etică pentru studenţi ›