Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de disertație: Acte necesare: cerere tip de înscriere (semnată) ; diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma…
Înscrierea se va face online, pe e-mail la secretara specializării la care termină absolventul ....Read more Susţinere disertaţie – iulie 2020 ›
Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă, şi anume: prezentarea şi susţinerea disertaţiei. Prezentarea şi susţinerea pot fi publice în sensul posibilităţii participării studenţilor şi cadrelor didactice de la UBB…
Prin disertația master se evaluează cunoştinţele şi competenţele de specialitate ale studentului în conceperea şi realizarea unei cercetări independente, precum şi în redactarea unui studiu de sine stătător, în domeniul…