Ghidul de licenţă şi tematica probei scrise a examenului de licență – promoţia 2021 – domeniul sociologie ... Read more Ghidul de licenţă şi tematica probei scrise a examenului de…
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială organizează examene de finalizare a studiilor pentru absolvenţii proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, la: programe de studii…
Rezultate examen de licenţă - sesiunea februarie 2021 ...Read more Rezultate examen de licenţă şi dizertaţii- sesiunea februarie 2021 ›
Examenul de licență la Departamentul de Asistență Socială - februarie 2021 ...Read more Examenul de licență la Departamentul de Asistență Socială – februarie 2021 ›
Examenul de licență și susținerea dizertațiilor la Departamentul de Sociologie ...Read more Examenul de licență și susținerea dizertațiilor la Departamentul de Sociologie ›
Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de licență/diplomă: Domeniul sociologie cerere tip de înscriere – se descarcă din platforma de înscriere (semnată); diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (dacă…
Date susţinere licenţă - februarie 2021 ... Aplicația pentru încărcarea dosarelor pentru înscrierea la LICENȚĂ și DIZERTAȚIE ...Read more Date susţinere licenţă – februarie 2021 ›
Domenii și teme pentru realizarea lucrării de licență și disertație - Departamentul de Asistență Socială ...Read more Domenii și teme pentru realizarea lucrării de licență și disertație – Departamentul de…
Procedura privind repartizarea, aprobarea şi elaborarea lucrărilor de licenţă/disertaţie la departamentul de asistenţă socialăRead more Procedura privind repartizarea, aprobarea şi elaborarea lucrărilor de licenţă/disertaţie la departamentul de asistenţă socială ›
Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai a elaborat un ghid de etică și onestitate academică pentru studenții UBB ...Read more Ghid de etică pentru studenţi ›
Examenul de finalizare a studiilor la nivel licenţă, indiferent dacă durata studiilor de tip licenţă a fost de 3, 4, respectiv 5 ani (pentru IDD), constă în proba de verificare…
Tematica probei scrise a examenului de licență - promoția 2019 - specializarea antropologie ......Read more Tematica probei scrise a examenului de licență – sesiunea iulie 2019 – specializarea antropologie ›
Tematica probei scrise a examenului de licență - promoția 2019 - specializările resurse umane și sociologie ......Read more Tematica probei scrise a examenului de licență – sesiunea iulie 2019 –…
Prin lucrarea de licență se evaluează cunoştinţele şi competenţele de specialitate ale studentului în conceperea şi realizarea unei cercetări independente, precum şi în redactarea unui studiu de sine stătător, în…