Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de licență/diplomă: cerere tip de înscriere (semnată); diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia…
Înscrierea se va face online, pe e-mail la secretara specializării la care termină absolventul ...Read more Date susţinere licenţă – iulie 2020 ›
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială organizează examene de finalizare a studiilor pentru absolvenţii proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, la: programe de studii…
Examenul de finalizare a studiilor la nivel licenţă, indiferent dacă durata studiilor de tip licenţă a fost de 3, 4, respectiv 5 ani (pentru IDD), constă în proba de verificare…
Ghidul de licenţă şi tematica probei scrise a examenului de licență - promoţia 2019/2020 - domeniul sociologie ...Read more Ghidul de licenţă şi tematica probei scrise a examenului de licență…
Tematica probei scrise a examenului de licență - promoția 2019 - specializarea antropologie ......Read more Tematica probei scrise a examenului de licență – sesiunea iulie 2019 – specializarea antropologie ›
Tematica probei scrise a examenului de licență - promoția 2019 - specializările resurse umane și sociologie ......Read more Tematica probei scrise a examenului de licență – sesiunea iulie 2019 –…
Prin lucrarea de licență se evaluează cunoştinţele şi competenţele de specialitate ale studentului în conceperea şi realizarea unei cercetări independente, precum şi în redactarea unui studiu de sine stătător, în…