Domeniul Sociologie – nivel licenţă Antropologie – Resurse Umane – Sociologie Linia română Linia maghiară Anul I Anul I Anul II Anul II Anul III Anul III Opţionale Opţionale  …