Domeniul Sociologie – nivel licenţă Antropologie – Resurse Umane – Sociologie Linia română Linia maghiară Anul I Anul I Anul II Anul II Anul III Anul III Opţionale Opţionale…
ȘCOALA DOCTORALĂ DE SOCIOLOGIE   Ziua Ora Locația Disciplina Luni 16-20 Laborator 1, str. Plugarilor 34/ B-dul 21 decembrie 1989 Metode cantitative și calitative  aplicate în analiza structurilor sociale (V.…