Orar semestrul II, an universitar 2020-2021 - Doctorat - Cursurile vor începe în săptămâna a doua (01-07.03.2021) ...Read more Orar semestrul II, an universitar 2020-2021 – Doctorat ›
Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul…
Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea Babeş-Bolyai şi au ca scop dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Ele permit dobândirea unei…
Activitățile din cadrul școlii doctorale sunt derulate de către cadre didactice universitare și de cercetare afiliate UBB, cu activitate relevantă pe plan național și internațional.Read more Cadre didactice ›
Durata normală a studiilor de doctorat este de 3 ani. Dacă studentul-doctorand nu reușește să finalizeze sau să susțină public teza de doctorat în termenul stabilit potrivit contractului de studii…
În cadrul Facultății de Sociologie și Asistență socială funcționează mai multe centre de cercetare în cadrul cărora doctoranzii se pot implica în activitățile derulate de acestea. De asemenea, Școala doctorală…
Regulamente, hotărâri .....Read more Documente ›
Abilitarea reprezintă certificarea calității unei persoane de a conduce lucrări de doctorat. Obținerea abilitării este reglementată de Regulamentul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca privind susținerea publică a tezelor de abilitare și…
Evenimente organizate în cadrul Şcolii Doctorale, conferințe, burse .....Read more Anunțuri ›