Centre și institute de cercetare

Publicat în rest, Şcoala doctorală de Sociologie

În cadrul Facultății de Sociologie și Asistență socială funcționează mai multe centre de cercetare în cadrul cărora doctoranzii se pot implica în activitățile derulate de acestea. De asemenea, Școala doctorală a încheiat protocoale de colaborare cu:

Centrul de Studiere a Populației (http://csp.centre.ubbcluj.ro/ro/)

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale (http://www.ispmn.gov.ro/)