Cercetare sociologică avansată

Semestrul I

AMR0110 Metodologia cercetării sociale
AME1113 Stat, teritoriu, cetăţenie (engleză)/ State, territory, citizenship
AMR2030 Grupuri marginale și excludere socială
AMX1001 Curs opţional de specialitate 1

Semestrul II

AMR0166 Cercetare aplicată: teme sociale în cadrul filmelor documentare
AME2031 Inegalitati sociale si analiza critica a politicilor publice (engleza)/ Social inequalities and the critical analysis of public policies
AMX1002 Curs opţional de specialitate 2
AMR3043 Scriere academică, etică şi deontologie în ştiinţele sociale
AMR3002 Practică profesională de specialitate I

Semestrul III

AME0153 Economia politică a datelor mari (engleză)
AME3011 Migrație internațională și globalizarea pieței muncii (engleza)/ International migration and the global labour market
AMR0139 Subiectivități capitaliste și programele de dezvoltare personală și
spirituală
AMX1003 Curs opţional de specialitate 3
AMR3003 Practica profesională de specialitate II

Semestrul IV

AMR0124 Postmodernism şi gândire critică în ştiinţele sociale
AMX1004 Curs opţional de specialitate 4
AMR3041 Stagiu de documentare bibliografică în vederea elaborării dizertaţiei
AMR3042 Stagiu de cercetare empirică în vederea elaborării dizertaţiei