Cercetare sociologică avansată

DescriereCariereObiectiveDiscipline de studiuCondiţii de admitereContact

Programul masteral invită la cunoașterea transformărilor sociale contemporane și oferă competențe de cercetare sociologică dintr-o perspectivă critică și aplicativă. Masteratul are următoarele deschideri profesionale și academice:

 • expertiză de cercetare sociologică și etnografică, competitivă la nivel internațional, în vederea unui parcurs profesional în cadrul companiilor de profil;
 • practică profesională de specialitate în baza unor acorduri instituționale cu firme și  institute de cercetare de piață de prestigiu;
 • module opționale specializate de metode și tehnici de cercetare cantitativă (statistică descriptivă și predictivă) și/sau cercetare calitativă;
 • gândire critică și analiză socială în vederea fundamentării, implementării și evaluării impactului unor proiecte sau politici publice desfășurate de sectorul public sau privat, de ex. ONG-uri din domeniul social, artistic, civic, cultural, etc.
 • formare de specialiști în diverse ramuri ale sociologiei cu deschidere către studii doctorale.

Masteratul oferă posibilitatea unei specializări în două ramuri distincte (sub formă unor cursuri opţionale): metodologie şi tehnici de cercetare sociologice cantitative şi calitative pe de o parte şi sociologie aplicativă în organizaţii, programe sociale şi viaţă cotidiană pe de altă parte.

În cadrul programului masteral vor fi organizate diverse activităţi ştiinţifice, dezbateri şi ateliere extra-curiculare de lucru în care studenţii pot utiliza critic şi aplicativ competenţele dobândite în cadrul cursurilor şi seminariilor. Prin intermediul seriilor de conferinţe ale masteratului de cercetare urmărim să le facilităm studenţilor întâlnirea cu cercetători de la alte universităţi din ţară şi străinătate şi să le oferim accesul la diverse reţele academice în vederea identificării unor viitoare oportunităţi academice.

O atenţie deosebită va fi acordată deschiderii către mediul profesional şi organizării unor întâlniri cu sociologi care utilizează cercetarea în alte medii decât cele academice: ong-uri, întreprinderi private şi instituţii publice. De asemenea, opțional, vor fi organizate vizite de lucru la institute de cercetare sociologică din Cluj-Napoca unde studenţii se pot familiariza cu diversele tipuri de marketing social şi servicii sociologice de piaţă.

Studenţii care sunt interesați de realizarea unor publicaţii stintifice (de ex. publicarea lucrării de licenţă ca articol ştiinţific) sau de predare didactică pot beneficia de suport academic şi mentorat din partea corpusului profesoral al Departamentului de Sociologie.

Ocupații posibile COR:

Sociolog; Cercetător ştiinţific în sociologie; Cercetător ştiinţific în ştiinte sociale; Cercetător ştiinţific în demografie; Analist; Specialişti cu funcţii administrative; Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice; Consilier administraţie publică; Consilier instituţii publice; Consilier învăţământ; Expert local pe problemele minorităţilor

Masteratul are următoarele deschideri profesionale și academice:

 • expertiză de cercetare sociologică și etnografică, competitivă la nivel internațional, în vederea unui parcurs profesional în cadrul companiilor de profil;
 • practică profesională de specialitate în baza unor acorduri instituționale cu firme și  institute de cercetare de piață de prestigiu;
 • module opționale specializate de metode și tehnici de cercetare cantitativă (statistică descriptivă și predictivă) și/sau cercetare calitativă;
 • gândire critică și analiză socială în vederea fundamentării, implementării și evaluării impactului unor proiecte sau politici publice desfășurate de sectorul public sau privat, de ex. ONG-uri din domeniul social, artistic, civic, cultural, etc.
 • formare de specialiști în diverse ramuri ale sociologiei cu deschidere către studii doctorale.

SEMESTRUL 1

Metodologia cercetării sociale
Dezvoltare socială și globalizare
Grupuri marginale și excludere socială
Curs opţional de specialitate 1

SEMESTRUL 2

Postmodernism şi gândire critică în ştiinţele sociale
Inegalități sociale și analiza critica a politicilor publice (engleză)
Social inequalities and the critical analysis of public policies
Curs opţional de specialitate 2
Practică profesională de specialitate I

SEMESTRUL 3

Stat, teritoriu, cetăţenie (engleză)
State, territory, citizenship
Migrație internațională (engleză)
International migration
Paradigme sociologice şi antropologice ale secularizării
Curs opţional de specialitate 3
Practica profesională de specialitate II

SEMESTRUL 4

Cercetare aplicată: teme sociale în cadrul filmelor documentare
Curs opţional de specialitate 4
Stagiu de cercetare bibliografică și de aprofundare a principiilor de etică și integritate academică
Stagiu de cercetare empirică în vederea elaborării disertaţiei

Pe parcursul  celor 4 semestre se aleg în total 4 discipline opţionale generale și de specialitate. Acestea pot fi selectate dintre cele nominalizate în planul de învățământ.

Admiterea studenţilor – Criterii de selecţie:

 • Media generală la examenul de licenţă – 60% din nota finală
 • Proiect de cercetare sau sinteza lucrării de licență şi Scrisoare de motivație – 40% din nota finală

 

Persoană de contact:

lect. univ. dr. Sorin Gog

Director/responsabil al programului de masterat