Cercetător, viitor antreprenor – Noua Generaţie – pentru doctoranzi şi postdoctoranzi

Publicat în Anunțuri
În cadrul proiectului POCU 123793 Cercetător, viitor antreprenor – Noua Generație, Universitatea Babeș-Bolyai oferă doctoranzilor și postdoctoranzilor înmatriculați la Școala doctorală de Sociologie posibilitatea de a participa la un curs de educație antreprenorială, care va dura 12 luni și va avea o componentă practică, la sesiuni de consiliere și la un curs de formare psihopedagogică, însoțite de o bursă lunară. Pentru detalii consultați site-ul proiectului http://cercetator_antreprenor.granturi.ubbcluj.ro/