Cereri de reînmatriculare, întrerupere, reluare, transfer, prelungire

Publicat în Anunțuri

Cererile de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor (după întrerupere) sau transfer se trimit până în data de 15 septembrie 2023 la secretarele de specializare.

În cazul exmatriculării/reînmatriculării:

Studenții care în anul universitar 2022-2023  nu au acumulat minimum 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii și opționale vor fi exmatriculați.  Cei care se află în această situație au posibilitatea de a se reînmatricula pe baza unei cereri.

Taxa de reînmatriculare este de 300 de lei.
a. taxa de reînmatriculare și eventualul debit restant din anii anteriori cu excepția examenelor restante se vor achita înainte de începerea anului universitar în care se face reînmatricularea, conform termenelor stabilite în cadrul facultăților pentru studenții reînmatriculați (la depunerea cererii de reînmatriculare);
b. taxa aferentă anului universitar în care va fi reînmatriculat studentul, respectiv taxa de școlarizare compusă din: taxele aferente disciplinelor nepromovate din anii anteriori (examene restante) și eventualele taxe aferente disciplinelor pentru care studentul solicită înscrierea în contractul de studii a unor discipline din unul din anii următori, se va achita pe parcursul anului universitar până înainte de începerea sesiunii de examene din semestrul respectiv, conform termenelor stabilite în cadrul facultăților.

În cazul întreruperii studiilor:

Studentul trebuie să fi urmat cel puțin 2 semestre pentru a-și putea întrerupe studiile, să fi acumulat minimum 30 de credite și să trimită o cerere.

În cazul reluării studiilor:

Studenții care își reiau studiile (în cazul celor de la taxă, aceștia vor plăti taxa de școlarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii) vor depune o cerere.

În cazul transferului:

Pentru transferul în cadrul Facultății de Sociologie si Asistenta Sociala , studentul trebuie să fi urmat cel puțin 2 semestre și să depună o cerere.

Taxa de transfer, indiferent de nivelul de mobilitate (internă și definitivă) este de 200 de lei.

În cazul prelungirii de școlaritate:

Studenții din anul terminal, nivel licență și master care mai au examene restante (dar au cel puțin 30 de credite în anul universitar 2022/2023) pot solicita prelungirea studiilor pentru 1 an universitar depunând o cerere la secretara de specializare. Numărul solicitărilor pentru acordarea prelungirii duratei de studiu nu poate depăși numărul total al anilor de studiu (3 ani nivel licență, respectiv 2 ani nivel masterat).


Toți studenții aflați în această situație trebuie să aibă în vedere Adresa Rectoratului UBB nr. 13162/18.10.2021

În cazul netransmiterii prin e-mail a cererii de prelungire de studii  până în data de 15 septembrie 2023, studentul este exmatriculat.