Comunicat – Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială

Publicat în Anunțuri

Dragi studenți!

 

Biblioteca Facultății de Sociologie și Asistență Socială se redeschide începând cu data de 5.10.2020 pentru  împrumut la domiciliu (de luni până vineri, între orele 9:00-14:30).

De asemenea biblioteca vă pune la dispoziție bibliografia scanată a cursurilor pe discipline (aceasta platformă este în permanentă actualizare şi dezvoltare, zilnic sunt încărcate noi documente.)

https://public-view.bcucluj.ro/  sau  https://www.bcucluj.ro/ – Ultima oră – Bibliografie cursuri online

Accesul se face pe baza permisului de bibliotecă.

Eliberarea și vizarea permiselor de bibliotecă se face ONLINE.

 

 Procedura înscrierii online

1. Se completează formularul de înscriere pe pagina bibliotecii:

https://www.bcucluj.ro/ro/noutati/%C3%AEnscrierevizare-permise-%C8%99i-lichid%C4%83ri-online#inscrieri

2. Se achită suma de 40 de lei, reprezentând taxa pentru eliberarea  permisului de bibliotecă:

 • în contul bibliotecii deschis la Trezoreria Mun. Cluj, nr. 50035105695, cod fiscal 5105695, cod IBAN: RO34TREZ21620E335000XXXX
 • pentru efectuarea tranzacţiilor de pe Revolut: cont deschis la Banca Transilvania, cod IBAN: RO11BTRLRONCRT0449437901, cod fiscal 5105695
 • pentru plățile electronice făcute prin modalități de internet banking, unele aplicații au secțiune separată pentru Plăți RON Buget
 • la mențiuni se trece: taxă permis de bibliotecă

3. Se trimit în format electronic  următoarele documente  :

 • dovada achitării taxei – în format PDF
 • cartea de identitate/paşaport – în format PDF
 • fotografie color (tip buletin) – în format JPEG

Documentele solicitate se trimit la adresa  permise@bcucluj.ro

Menționăm că toate documentele transmise sunt gestionate de BCU Cluj în conformitate cu politica de confidențialitate și normele juridice în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

Procedura vizării permisului online

1.Se achită suma de 10 lei, reprezentând taxa de viză anuală

 • în contul bibliotecii deschis la Trezoreria Mun. Cluj, nr. 50035105695, cod fiscal 5105695,Cod IBAN: RO34TREZ21620E335000XXXX
 • pentru efectuarea tranzacţiilor de pe Revolut: cont deschis la Banca Transilvania, cod IBAN: RO11BTRLRONCRT0449437901, cod fiscal 5105695
 • pentru plățile electronice făcute prin modalități de internet banking, unele aplicații au secțiune separată pentru Plăți RON Buget
 • la mențiuni se trece: taxă vizare permis de bibliotecă

2. Se trimit în format electronic (în format PDF) următoarele documente:

 • dovada achitării taxei
 • cartea de identitate/paşaport

Documentele solicitate se trimit la adresa  permise@bcucluj.ro

Pentru orice nelămurire puteți să ne contactați personal, telefonic sau pe pagina bibliotecii.

 

Vă dorim tuturor, sănătate și un an universitar 2020/2021 cu multe realizări !

Bibliotecari

Ban Ildiko, Radu Mădălina , Matiș Daniela