Cadre didactice

Publicat în Şcoala doctorală de Sociologie

Activitățile din cadrul școlii doctorale sunt derulate de către cadre didactice universitare și de cercetare afiliate UBB, cu activitate relevantă pe plan național și internațional.

ConsiliuMembrii titulariMembrii afiliaţiCoordonatori doctorate

conf. dr. Mihai-Bogdan Iovu (director școală doctorală)
prof. dr. Irina Culic
prof. dr. Valér Veres
prof. dr. István Horváth
prof. dr. Cosmin Marian
drd. Zoltán Mihály

prof. dr. Bădescu Gabriel
prof. dr. Bălaș Delia
prof. dr. Benedek József
prof. dr. Horváth István
prof. dr. Hosu Ioan
prof. dr. Iluț Petru
prof. dr. Marian Cosmin
prof. dr. Opre Adrian
prof. dr. Popescu Livia
prof. dr. Rotariu Traian
prof. dr. Szentágotai Aurora
prof. dr. Vincze Enikő
conf. dr. Antal Imola
conf. dr. Baciu Cristina
conf. dr. Balogh Márton
conf. dr. Berszán Lidia
conf. dr. Gal Denizia
conf. dr. Hărăguș Paul Teodor
conf. dr. Lazăr Marius
conf. dr. Magyari Tivadar
conf. dr. Müller-Fábián Andrea
conf. dr. Neamțu Nicoleta
conf. dr. Rebeleanu Adina
conf. dr. Szabó Béla
conf. dr. Troc Gabriel
conf. dr. Ungvári-Zrinyi Imre
lect. dr. Csata Zsombor
lect. dr. Dávid-Kacsó Ágnes
lect. dr. Faludi Cristina
lect. dr. Gog Sorin
lect. dr. Goina Călin
lect. dr. Kiss Dénes
lect. dr. László Éva
lect. dr. Petrovici Norbert
lect. dr. Péter László
lect. dr. Pop Forina
lect. dr. Raț Cristina
lect. dr. Rusu Dan
lect. dr. Simionca Anca
CS II dr. Hărăguș Mihaela