Criterii de selectie

Publicat în Admitere, La distanță, Licență

CRITERII DE SELECŢIE

Pentru locurile subvenţionate de la bugetul de stat, cu taxă şi la învăţământul de la distanţă (locuri cu taxă)

La facultatea noastră admiterea este comună, pentru toate specializările, iar criteriile de admitere sunt următoarele:

 1. Media generală de BAC – 100% din media finală de admitere
 2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va primi calificativul “admis”sau “respins”

CRITERII DE SELECŢIE PENTRU LICENŢIATI – pentru locurile la taxă

 1. Media examenului de licenţă – 100% din media finală de admitere
 2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul  “admis” sau “respins”

CRITERII DE SELECŢIE PENTRU LICENŢIAŢI – pentru locurile la buget

 1. Media examenului de bacalaureat – 100% din media finală de admitere
 2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul “admis” sau “respins”

CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE DE ADMITERE:

 1. Notele de la 2 probe de bacalaureat din următoarea listă: Matematică, Informatică,  Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie, Logică, Limba şi literatura română, Limba şi literatura maghiară, Limba engleză, Limba franceză, Limba germană, Istorie, Pedagogie, la alegerea candidatului.

NOTĂ :

A) Candidaţii care au obţinut în ultimii 4 ani premiile I,II,III, la faza internaţională a Olimpiadelor şcolare:

 1. Media de admitere 10,00
 2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul  “admis” sau “respins”

B) Candidaţii care au obţinut în ultimii 4 ani premiile I, II, III, la faza naţională a Olimpiadelor şcolare la următoarele discipline : Matematică, Informatică,  Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie, Logică, Limba şi literatura română, Limba şi literatura maghiară, Limba engleză, Limba franceză, Limba germană, Istorie, Pedagogie.

 1. Media generală de BAC -25% şi nota 10,00 – 75%
 2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul  “admis” sau “respins”

C) Candidaţii care în ultimii 4 ani, au obţinut menţiune sau au participat la faza naţională a Olimpiadelor şcolare la disciplinele menţionate mai sus vor avea media de admitere :

 1. Media generală de BAC – 50% şi nota 10,00 – 50%
 2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul  “admis” sau “respins”

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU ADMITEREA ÎN DOMENIUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Candidații care au participat la un concurs pe tema voluntariatului în domeniul psiho-social, denumit „Olimpiada Voluntarilor”, organizat de facultatea noastră, vor avea următoarele facilități:

Candidaţii care au obţinut premiile I,II,III la acest concurs vor avea :

 1. Media generală BAC – 50% şi nota 10,00 – 50%;
 2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul  “admis” sau “respins”

Candidaţii care au obținut Mențiune la acest concurs vor avea media de admitere :

1. Media generală de BAC – 75% şi nota 10,00 – 25%

2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul  “admis” sau “respins”

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU ADMITEREA LA SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE şi ASISTENŢĂ SOCIALĂ – LINIA MAGHIARĂ

Candidații care au obținut Premiul I, Premiul II sau Premiul III la Concursul József Venczel sunt declarați admiși la specializarea Sociologie,  Antropologie şi Asistenţă Socială (limba maghiară) cu nota de admitere 10 (zece) la sesiunea admiterii din anul în curs, cu condiția să confirme locul obținut prin Concurs în perioada de înscriere prin prezentarea diplomei de Bacalaureat, completarea formularelor de înscriere și plata taxei de admitere.
Participanții care au obținut cel puțin nota 8 (opt) la concurs sunt declarați admiși la specializarea Sociologie, Antropologie şi Asistenţă Socială (limba maghiară), în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să confirme locul obținut prin concurs în perioada de înscriere prin prezentarea diplomei de Bacalaureat, completarea formularelor de înscriere și plata taxei de admitere. Nota de admitere a participanților menționați va fi nota obținută la concurs sau, în cazul în care media de la Bacalaureat (proba întâi la Admitere, vezi https://socasis.ubbcluj.ro) este mai mare, se va lua în considerare aceasta, spre avantajul candidatului.
Premianții concursului și participanții care au obținut cel puțin nota 8 (opt) la concurs și au confirmat locul obținut conform art. de mai sus au prioritate pentru locurile bugetate ale specializării Sociologie, Antropologie şi Asistenţă Socială (limba maghiară) față de candidații la admitere care nu au participat la concurs.

Menţiuni :

1) Pentru dovedirea acestor calităţi, candidaţii vor prezenta  la înscriere o copie xerox a diplomei cu premiul obţinut sau după caz, o adeverinţă eliberată de Inspectoratul Şcolar Judeţean, care dovedeşte participarea la faza naţională a Olimpiadei Şcolare la o disciplină menţionată mai sus.

2) Pentru înscrierea pe locurile speciale, candidaţii vor prezenta la înscriere după caz:

 • Adeverinţă care atestă naţionalitatea de ROM, eliberată de un partid al romilor sau o organizaţie a romilor
 • Adeverinţă că provin din Casa de Copii sau din plasament familial
 • Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap senzorial sau locomotor eliberată de Comisia Judeţeană de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap Adulţi și o adeverință medicală în care să fie specificat DIAGNOSTICUL.

Conform Ordinului Ministrului nr. 3404/07.03.2006, candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, beneficiază de dreptul de a urma, fără taxe de şcolarizare, la buget, cursurile a două facultăţi în instituţii de învăţământ superior de stat.