Curs opţional 1 şi 2 – CSMM

Comunicare și decizii în grupuri

Orice disciplină de specialitate din cadrul programelor master UBB